Navigácia

Narodeniny a meniny

Zajtra (Pondelok 30.3.2015)
Jakub BARICA (8.C)
Natália ORLEJOVÁ (7.B)

Nedeľa 29. 3. 2015

Časový rozvrh vyučovacích hodín

1.vyučovacia hodina: 7,45 - 8,30h.

2.vyučovacia hodina: 8,40 - 9,25h.

3.vyučovacia hodina: 9,45 - 10,30h.

4.vyučovacia hodina: 10,40 - 11,25h.

5.vyučovacia hodina: 11,35 - 12,20h.

6.vyučovacia hodina: 12,30 - 13,15h.

 

Šanca vycestovať do Rakúska

V rámci projektu Comenius sa žiakom naskytla možnosť vycestovať do ďalšej partnerskej krajiny - Rakúska. Podmienkou je zhotovenie spoločenskej hry z prírodných a odpadových materiálov. Termín odovzdania prác je do 10.apríla 2015.

NOVINKY

 • Pangea

  Dňa 12. marca 2015 sa 77 žiakov našej školy zapojilo do medzinárodnej matematickej súťaže  PANGEA. Súťaž je určená pre žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl a pre žiakov 1. až 3. ročníka stredných škôl. V minulom školskom roku sa jej zúčastnilo 56 000 žiakov z celého Slovenska a viac ako 370 000 žiakov zo 17 krajín Európy. Cieľom súťaže je prispieť k rozvoju vzťahu žiakov k matematike a motivovať ich, aby sa venovali tomuto predmetu.

 • Pytagoriáda - naše úspechy

  Jakub najlepší počtár medzi ôsmakmi

  V Pytagoriáde, ktorej okresné kolo sa uskutočnilo v dňoch 16. a 17. marca 2015,  sa v kategórii P8 umiestnil Jakub Barica z 8.C na prvom mieste, stratil iba jeden bod a získal aj cenné body za rýchlosť počítania, čo ho posunulo na prvú priečku pred 44 ostatných súťažiacich.

 • Biblická olympiáda

  Dňa 12.marca 2015 (štvrtok) sa uskutočnilo obvodné kolo Biblickej grécko-katolíckej olympiády. Našu školu reprezentovali žiaci v dvoch trojčlenných družstvách.

  Daniel Pavelica, Karolína Rút Kožíšková a Martin Janošov získali krásne 3.miesto.

 • Kožušinové zvieratá

  KOŽUCH JE KRVAVÝ LUXUS ZA CENU ŽIVOTA

  Dňa 11.3. 2015 Zelená škola spustila na škole KAMPAŇ PROTI CHOVU KOŽUŠINOVÝCH ZVIERAT V KLIETKACH. Ročne sa kvôli kožušinám zabije 30 miliónov noriek, 2 milióny líšok a 100 000 medvedíkov čistotných. Najväčšie farmy na chov týchto zvierat sú v Dánsku, Fínsku a Holandsku. Na Slovensku sa nachádza 8 fariem na chov fretiek, činčíl a noriek.

 • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie na Slovensku. Školské kolo súťaže sa uskutočnilo 10. marca  2015 v troch kategóriách. Sedemnásť súťažiacich podalo krásne výkony a porota určila týchto víťazov:

 • Eskimácky víkend v Tatranskej Lomnici

  Kudlovčatá v sobotu opäť spoznávali Slovensko a 21.februára 2015 sa vybrali do Vysokých Tatier na netradičný zimný festival Snežné psy

  Pod Lomničák sa vyviezli lanovkou, ktorá tiež dopomohla k skvelému zážitku. Každý účastník s plyšovým psíkom dostal darček- sladkosť, nálepku a lístok do tomboly, v ktorej sa žrebovalo o zaujímavé ceny. V areáli sa nachádzalo

 • 6.Kudlovský ples

  Neľutujem, že som tam bol......

  To si od dnes môže pospevovať každý účastník tradičného už 6. Kudlovského plesu, ktorý v predvečer valentínskeho sviatku pripravili členovia školského parlamentu.

  A 13. februára 2015 sa veselili  aj žiaci 1. stupňa na fašiangovom karnevale, ktorý im pripravili vychovávateľky ŠKD. V telocvični sa od 14. hodiny schádzali masky, ktoré sa najprv predstavili, zatancovali valentínsky a rodičovský tanec a potom roztočili dvojhodinovú zábavu spojenú s losovaním zaujímavých cien tomboly.

 • Snežné psy

  Dňa 10.februára sme sa vďaka krúžkom Funky Monkey, Spoznávame regióny Slovenska a Kudlovčatá na cestách  mohli skamarátiť s ôsmimi statočnými. Z Humenného do Kamenice nad Cirochou sme sa dostali vlakom a do Kamienky nám pani učiteľky zabezpečili odvoz. Ešte skôr, ako sme sa zoznámili so psíkmi, sme sa v chatke naučili povely, aby nás psíky poslúchali. Nebolo to ľahké, ale my sme to zvládli.  

 • Psí život verzus psí útulok

  Určite sa Vám raz stalo, že ste na ulici našli túlavého psa. Čo ste v takejto situácii spravili? Väčšina ľudí psa nechá tak, lebo pociťujú strach, a taktiež ich nezaujíma  osud psa. Hlavné je zavolať políciu, ktorá psa odchytí a v najhoršom prípade dá utratiť.

 • Veda na skusy

  Žiaci našej školy 29. januára 2015 vycestovali za novými vedeckými poznatkami do Bratislavy. Po zvládnutí náročnej cesty v nočnom rýchliku v ráno o pol siedmej na stanici skonzumovali, čo im starostlivé mamy pripravili a trolejbusom sa vybrali na putovanie za vedou  po našom hlavnom meste. Prvú zastávku im organizátorky, učiteľky matematiky a fyziky Ing. Beáta Ľubiščáková a RNDr. Jana Balážová, naplánovali do zážitkového centra Atlantis.

 • Stretnutie s umelcom p. Ondrejom Karškom

  Dňa 14.1.2015  sa nám naskytla príležitosť stretnúť sa s umelcom p.O.Karškom.
  Boli sme sa pozrieť na jeho výstavu obrazov v humenskej galérii MsKs. Toto stretnutie - našim rodákom, nám pripravili naše milé p.učiteľky, p. uč. M. Brečková a B. Ľubiščáková v rámci hodín výtvarnej výchovy a fyziky - astronómie.

 • Šaliansky Maťko J.C.Hronského

  Kto by nepoznal Šalianskeho Maťka, chlapčeka v plátenných nohavičkách, s klobúčikom na hlave a s kapsičkou prehodenou na pleci? Stretávame sa s ním každý rok na súťaži v prednese povestí. Ani v tomto školskom roku to nebolo inak. Súťaž sa na našej škole uskutočnila 20.1.2015 v školskej knižnici.

 • Vianočná pohľadnica

  Vianočná pohľadnica je už dlhé storočia krásnym prejavom blízkeho vzťahu ľudí navzájom. Ľudia si jeden druhému  prostredníctvom nej želajú nádherné Vianoce plné lásky a radosti.  Túto jej tradičnú podobu však postupne strieda elektronická podoba pozdravu v e-maile či na sociálnych sieťach.

 • Deti deťom

       Deti deťom – takto sme nazvali milú aktivitu, ktorú sme odštartovali koncom novembra. Naším prianím bolo, aby sa všetci tí, ktorí mali chuť potešiť a urobiť dobrý skutok, vzdali sladkosti, ktorú dostali  od mamky, tety, babky, dedka a priniesli ju do školy. My sme z týchto sladkostí urobili balíčky a tie sme odniesli deťom- našim rovesníkom zo Somálska do Evakuačného tranzitného centra. Našou túžbou bolo spestriť im pobyt v Humennom, potešiť ich a predstaviť im našu kultúru a náboženstvo. A myslíme, že sa nám to podarilo.  Vyzbierali sme nielen sladkosti, ale niektorí prispeli aj hračkami.

 • 8. Kudlovský jarmok

  V stredu 17. 12.2014 sa naša škola premenila na vianočnú dielňu a privítala rodičov, starých rodičov, hostí, škôlkarov i bývalých žiakov na tradičnom 8. Kudlovskom jarmoku, ktorý sa stal doslova srdcovou záležitosťou všetkých žiakov i učiteľov školy.  

 • Naše úspechy v informatickej súťaži - iBobor

  V posledných rokoch sa stáva medzi žiakmi populárnou informatická súťaž iBobor. Vznikla v roku 2004  v Litve pod názvom Bebras. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín a v minulom školskom roku  sa konala až  v 30 krajinách. V tomto roku prebiehal na Slovensku 8. ročník, do ktorého sa zapojilo 60 654 súťažiacich z 975 škôl.  Jednou z nich bola aj naša škola.  Súťaže sa zúčastňujú jednotlivci, samotná súťaž prebieha on-line v presne určený termínoch v prostredí školy. Vkategórií  Benjamín pre  5. -7. ročník súťažilo 35 žiakov a v kategórií Kadeti 40 ôsmakov a deviatakov. Žiaci mali na výber úlohy z oblasti používania IKT v každodennom živote, praktické a technické otázky, rôzne spôsoby kódovania, využívali fakty z histórie a terminológie, riešili úlohy s témou matematické základy informatiky, kombinatorika, teória grafov,  úlohy na tvorbu algoritmov a ich zápisu, logické hry a neposlednom rade v dnešnej dobe veľmi potrebné porozumenie informáciám, hľadanie relevantných informácií, ich kategorizácia  a reprezentácia. Ďakujeme organizátorom za prípravu  dobrej  súťaže, ktorá  iniciuje v deťoch využívanie IKT, posmeľuje ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

 • Prvý krok

  Dňa 10.12.2014 sa žiačky 8.C - R. Kridlová, N. Prokipčáková, L. Sabolová, L. Šepeľová zúčastnili zábavno - výchovného podujatia: ,, Prvý krok" na ZŠ Dargovských hrdinov. Tento  zaujímavý projekt, ktorého cieľom bolo zábavnou formou propagovať práva detí, eliminovať šikanovanie, diskrimináciu a iné formy porušovania práv dieťaťa v škole i mimo nej dievčatá veľmi zaujal.
  Naše žiačky, ktoré vybojovali
  1. miesto pripravovala pani učiteľka Vasková.
  Dievčatám srdečne blahoželáme!

 • Mikuláš v našej škole

  Mikuláš nás neobišiel ani tento rok:

  http://1drv.ms/1uevf6b

   

 • Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

  V jesennom termíne sa  na našej škole uskutočnil zber starého papiera.  Nazbierali sme spolu 7 722   kg papiera a pri približnom prepočte, že vyzbieraním 100 kg starého papiera zachránime jeden strom sme zachránili 77 stromov. 

  Finančné prostriedky  získané zo zberu boli použité na spríjemnenie  prestávok našich žiakov a na pomôcky na zlepšenie vyučovacieho procesu.  Najlepšie kolektívy na 1. a 2. stupni  boli  odmenení  cenami na voľnočasové aktivity a dvaja najlepší zberači poukážkami.  Celkové zoznamy sú na nástenke o recyklovaní.

 • Premiéra na Timravinej studničke sa vydarila

  Jeseň patrí v Lučenci každoročne umeleckému slovu. Dňa 14. novembra 2014 sa tu  po osemnásty raz konala celoslovenská súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy nesúca názov po významnej slovenskej spisovateľke Božene Slančíkovej –Timrave. Súťažilo sa v piatich kategóriách a my sme mali zastúpenie v tej druhej. Piatak Jakub Terek si pod vedením svojej pani učiteľky Anny Daňovej pripravil  príbeh o Šimonovi a šarkanovi, postavil sa pred odbornú porotu a v silnej konkurencii ďalších štrnástich  súťažiacich  si „vyrecitoval“ krásne tretie miesto. Veríme, že Jakubovi ocenenie zachutilo a prednesu sa bude venovať naďalej s cieľom získavať ďalšie výhry. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších recitačných súťažiach.

 • Náš farebný svet

  Vo štvrtok 13. novembra 2014 k nám na pozvanie pani učiteľky Daňovej v rámci vyučovania občianskej náuky o problematike migrácie a utečencov zavítala vzácna návšteva: Lucia Kolpaková, tlmočník Faisal  a štyri deti Mohammed,  Ibrahim, Ayan a Hibo, naši rovesníci zo Somálska.  Lucia Kolpaková nám predstavila činnosť organizácie UNHCR (Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov) a my sme sa dozvedeli aj to, že Evakuačné tranzitné centrum /ETC/, ktoré sídli v Humennom, je jedným z troch svojho druhu na svete, ďalšie sú v Rumunsku a na Filipínach. A aj to, že do Humenného privážajú utečencov, ktorí sú ohrození na živote počas čakania na azyl a hrozí im deportácia do krajiny zmietanej vojnovým konfliktom. V Humennom tak dočasne nájdu svoje útočisko ľudia z Afganistanu, Palestíny, Iránu, Iraku, ale i zo Somálska, Sudánu, Etiópie a Eritrey. Z Humenného putujú do tretích krajín, ktorými môžu byť Spojené štáty americké, Kanada, Austrália  alebo Európa. Utečenci zostávajú v evakuačnom tranzitnom centre dovtedy, kým UNHCR zariadi proces ich konečného presídlenia. ETC im poskytuje dočasné umiestnenie na maximálne šesť mesiacov.

 • Babka, dedko ľúbime vás

  ,, Moji starkí šikovní sú a všeličo vedia.

  Aj keď dačo vyparatím, našim nepovedia.

  Sú to verní kamaráti, často u nich bývam.

 • Naša školská knižnica oslavovala

       Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Každoročne je štvrtý pondelok v októbri venovaný školským knižniciam a knihám. Tento deň  je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

 • V prednese sme opäť zožali úspechy

  Víťazi školského kola v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička súťažili dňa 24.10. 2014 vo Vihorlatskom osvetovom stredisku v okresnom kole. A my máme tak ako minulý rok nádherné výsledky. V druhej kategórii náš piatak Jakub Terek, ktorého pripravuje pani učiteľka Daňová, získal prvé miesto a postup do celoslovenského kola. 14. novembra  2014 bude prednášať svoj text pred odbornou porotou v Lučenci a my mu budeme držať palce. Minuloročný víťaz okresného kola  Martin Mihaľov,  pripravovaný tiež pod vedením pani učiteľky Daňovej,  získal v tretej kategórii tretie miesto spolu s Annou Máriou Misníkovou, žiačkou 8.b triedy, ktorú pripravovala pani učiteľka  Hudáková. Našim šikovným žiakom srdečne blahoželáme!

 • Nech vám kniha nudu kráti

  Vonku upršaná streda 22. októbra 2014, v knižnici  naopak teplučko, príjemné prostredie a atmosféra, k tomu milé tety knihovníčky. Naši piataci sa s pani učiteľkami Daňovou a Vaskovou  ocitli vo svete Osmijanka a jeho priateľov. Prečo? Vybrali sa na návštevu Vihorlatskej knižnice v Humennom a práve v týchto dňoch tam prebiehala výstava "Osmijankovo veľké literárne stopovanie" . O knižniciach sa piataci učia a podľa hesla radšej raz vidieť ako stokrát počuť,  absolvovali hodinu literatúry v mestskej knižnici.  Pred rokom si väčšina terajších piatakov založila čitateľské preukazy a nabití vedomosťami z minuloročnej exkurzie hravo odpovedali na otázky, ktoré si pre nich pripravila pani knihovníčka. Niektorí si vypožičali knihy, iní listovali v encyklopédiách, riešili hlavolamy, ba začítali sa aj  do zaujímavých kníh. Čas strávený v knižnici rýchlo ubehol, všetci sa tam dobre cítili, a preto s nevôľou odchádzali z príjemného miesta do upršaného jesenného dňa.

 • Meteorologická stanica v Kamenici nad Cirochou

  3. októbra žiaci 7. ročníka spolu s pani učiteľkami Ľubiščákovou a Janošovou navštívili Meteorologickú stanicu v Kamenici nad Cirochou. Aj keď im počasie veľmi neprialo, tešili sa na nové poznatky a zážitky. Najprv si v budove Meteorologickej stanice vypočuli prednášku o histórii stanice, obzreli si všetky prístroje, ktoré sa tam nachádzali a skúsili priamo poslať správu pomocou počítača z merania počasia do SHMU. Neskôr sa presunuli do meteorologickej záhrady. Tu si tiež pozreli meracie prístroje. Exkurzia však ešte neskončila, v Humennom sa zastavili pri Monitorovacej stanici kvality ovzdušia.

 • Deň plný zdravia, zábavy, poučenia

  Viete si predstaviť jeseň bez tekvice? My veru nie. Okrem toho, že dobre chutí a je zdravá, dajú sa z nej vyrábať strašidelné i smiešne hlavy, dušičkové svetlomety a iné dekorácie. Tekvice bývajú odlišné nielen tvarom a veľkosťou, ale i farbou. Práve preto sa vyučovanie na 1.stupni v mesiaci októbri dialo i  netradičným spôsobom.          

 • Timravina studnička

  Dňa 13.10.2014 sa v knižnici uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. Naši žiaci svojím precíteným prednesom vytvorili veľmi príjemnú atmosféru. Do svojej recitácie vložili to najlepšie, čo v sebe mali. A výsledok potešil. Všetci boli super a preto mala porota v zložení p. zástupkyne Ročkaiovej, p. učiteľky Daňovej, p. učiteľky Hudákovej, p. učiteľky Leškovej a p. učiteľky Bačovej ťažkú úlohu vybrať  tých najlepších. V prvej kategórii sa na prvom mieste umiestnili 2 žiaci a to Filip Antal  z 2.A ,ktorého  ho pripravovala p. učiteľka Bačová a Kristián Feškanič z 3.B,ktorého pripravovala p. učiteľka Lešková. Na druhom mieste sa umiestnili tiež 2 žiaci :Soňa Kurillová z 2.A a Ján Kočan z 3.A triedy. Tretie miesto patrilo Bibiáne Capovej taktiež z 3.A triedy. V druhej kategórii sa na prvom mieste umiestnil žiak z 5.B triedy Jakub Terek, pripravovala ho p. učiteľka Daňová. Elena Engelová z 5.A získala 2.miesto.V tretej kategórií sme mali dvoch víťazov, Annu Máriu Misníkovú z 8.B, pripravovala ju p. učiteľka Hudáková a Martina Mihaľova zo 7.B triedy, pripravovala ho p. učiteľka Daňová. Odmeny knižné či vecné a k tomu  diplomy dostali všetci recitátori. Víťazi postúpia do obvodného kola, ktoré sa uskutoční 24.10.2014 vo Vihorlatskom osvetovom stredisku. Pani učiteľka Feiglová, ktorá  súťaž organizovala, ju ukončila s uznaním, že všetci žiaci boli dobrými poslami ľubozvučného slovenského slova. Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník.

 • Varí sa to, pečie sa to a zjedia si to žiaci z 3.A triedy

  Tak  to už v rámci regionálnej výchovy býva, že si žiaci na 1.stupni našej školy pripravia z času na čas nejakú pochúťku. Keďže je toho roku dobrá úroda jabĺk ,urobili sme si výživu s pudingom. Najprv sme si jabĺčka umyli, očistili od šupky, v ktorej  je veľa vitamínov ,preto sme ju aj zjedli. Potom sme pokračovali v práci a nakrájali jablká na plátky. Pridali sme cukor a varili. Uvarili sme aj puding .Po vychladnutí sme všetko zmiešali ,rozmixovali a prepasírovali. Počas varenia nechýbala pieseň o jabĺčku a rozhovor o tom, aké je ovocie zdravé. Zaujalo  aj kreslenie na tému :Jesenná oberačka. Žiaci si celú  prípravu užívali a pomáhali ako vedeli. Predbiehali sa v miešaní vareškou , umývaní riadu ,no najviac sa im páčila ochutnávka sladkej dobroty, ktorú sme si ozdobili piškótami. Mňam, ale bola tá výživa chutná. A aká je výživná. A čo to bude nabudúce? Určite jablkový koláč, keďže máme s jabĺčkami takú dobrú skúsenosť.

 • Vojna očami mladých

  Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do výtvarnej súťaže,ktorú organizoval oblastný výbor SZPB v Humennom, s názvom ...
 • Kudlovčatá opäť putujú

  Dňa 27.9.2014 sme s krúžkami  Kudlovčatá na cestách a Putujeme regiónmi Slovenska  navštívili Hanušovce nad Topľou pri otváraní ARCHEOPARKU ŽIVÁ ARCHEOLÓGIA. Ceremoniál začal  krátkymi príhovormi. Pred bránou Archeoparku slávnostne dvaja kňazi Archeopark posvätili a primátor Hanušoviec  prestrihol pásku. Potom sme sa presunuli za palisádu a prezerali sme si obydlia, v ktorých žili naši predkovia. Pred každým z obydlí sa hrali krátke scénky. Pri východe z Archeoparku sa opekalo prasa. V obydliach sa nachádzali figuríny s presnými replikami oblečenia našich predkov. Tiež sme videli hlinené pece, včelí úľ, starobylé nástroje a výrobu hlinených šperkov. No pre zlé  počasie sme Hanušovce opustili skôr. Na vlak sme sa veľmi ponáhľali a niektorí si aj zabehali. Po príchode do Humenného sme ešte išli na Hurkárske slávnosti, na ktorých si niektorí vyslúžili medailu za spev.

 • Získali sme certifikát

  Máme dôvod na radosť z výsledkov hodnotenia našej školy zapojenej do certifikačného programu Zelená škola. Hodnotenie je maximálne pozitívne, keďže sa nám podarilo získať certifikát. Veľké poďakovanie patrí nielen koordinátorkám projektu - skvelým učiteľkám na našej škole - Mgr.Lucii Roháľovej a PaedDr. Sillvi Vaskovej, ale aj celému kolégiu Zelenej školy. Dňa 9.októbra 2014 sa v Mestskom divadle P.O.Hviezdoslava v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 9.ročníka programu Zelená škola.             

 • Boli sme na Noci výskumníkov

  Žiaci školy so záujmom o vedu a nové poznatky sa so svojimi učiteľkami fyziky a matematiky Ing. Beátou Ľubiščákovou a RNDr. Janou Balážovou zúčastnili 26. septembra 2014 tohtoročného už 8. festivalu vedy – Európska noc výskumníkov 2014 v Košiciach. Organizátorom je. Slovenská akadémia vied spolu so Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), Centrom vedecko-technických informácií SR a portálom EurActiv.sk, ako súčasť celoeurópskej akcie.

 • Snehová kráľovná

  Je streda, presnejšie 24. septembra. Škola beží už skoro mesiac, no dnes je v nej len tiché prázdno. Dívate sa na prázdnu školu a pýtate sa, čo sa stalo. Odpoveď je prostá. Celá škola  už stojí pred Mestským kultúrnym strediskom v Humennom a vyčkáva na autobus. Čaká ich cesta do Prešova. Dnes sa totiž koná predstavenie Snehová kráľovná v Divadle Jonáša Záborského. Po ceste sa žiaci usádzajú do sedadiel a netrpezlivo čakajú. Náhle však zhasne svetlo a na javisko vystúpia herci. Deti stíchnu a sledujú dianie na javisku. Čas beží  a ani sa nenazdajú a divadlo končí. Žiaci sa vracajú späť do autobusu. Ešte ich čaká návšteva nákupného centra Max. Tam si každý vyberie krásny suvenír a zároveň si vymenia svoje dojmy z dnešného dňa. Škoda, že to bolo také krátke a zajtra musíme späť do školy. No nič, či je to dobré alebo zlé, netrvá večne. Všetci musia späť domov. Cesta ubehla rýchlo a šesť autobusov už stojí na parkovisku a čaká, kým všetci vystúpia. Deti sa rozlúčia a každý ide svojou cestou. Dnešný deň pominul, no spomienky naň zostanú v nás navždy.

 • Ušiačik 2014

  Dňa 19.9.2014 sa na našej škole uskutočnil Ušiačik, na ktorom sa zúčastnili žiaci piateho ročníka so svojimi triednymi učiteľkami.

  Začiatok tejto akcie bol trochu strašidelný, pretože všetci piataci museli prejsť strašidelnou chodbou.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
  Kudlovská 11, 066 01 Humenné
 • 057 775 2027

Fotogaléria