Navigácia

Narodeniny a meniny

Piatok 29. 4. 2016

NOVINKY

 • Naša škola sa po druhýkrát zapojila do medzinárodnej matematickej súťaže Pangea, s cieľom motivovať žiakov a podporovať ich vzťah k matematike. Dňa 7. 4. 2016 prebehlo školské kolo, počas ktorého 54 žiakov 7. – 9. ročníka riešilo  v časovom limite 45 minút 25 úloh rôznej náročnosti. Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr do 16. mája 2016 na webstránke http://www.pangea-sutaz.sk/.

 • Dňa 5. 4. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády kategórie Z6, Z7 a Z8, ktoré bolo zavŕšením matematických súťaží vyhlásených MŠ SR v šk. r. 2015/2016. Pytagoriáda určená žiakom 3. až 8. ročníka sa konala dňa 9. 3. 2016. Piataci a deviataci si zmerali sily s náročnými úlohami matematickej olympiády 19. 1. 2016.

 • Do okresného kola výtvarnej súťaže - Vesmír očami detí - bolo v tomto školskom roku zaslaných 467 prác, z toho 49 postupujúcich do celoslovenského kola. Z našej školy sa do súťaže zapojili mnohí žiaci I.-II. stupňa. Úspešná bola žiačka Radka Krídlová z 9.b triedy.

 • V piatok 26.02.2016 dve triedy šiestakov zo ZŠ Kudlovskej mali možnosť navštíviť Mestský úrad v Humennom a  primátorku mesta Humenné PhDr. Janu Vaľovú. V rámci vyučovacieho procesu a preberania učiva týkajúceho sa samosprávy a fungovania úradov a mesta pre nich pani učiteľka občianskej náuky Mgr. Anna Daňová pripravila takúto formu zážitkového učenia.

 • Ako iste všetci vieme, jar je každým dňom bližšie a bližšie. A k jari neodmysliteľne patrí aj Veľká noc. Pod vedením našich učiteľov a pomocou žiackeho parlamentu sme sa rozhodli, že Veľkú noc privítame tak, ako sa patrí, a ako inač než niečím kreatívnym? V pondelok 14.03.2016 sa na našej základnej škole uskutočnili Veľkonočné tvorivé dielne. Do tohto podujatia sa zapojili všetky triedy od malých tretiakov až po najstarších deviatakov. Každá z tried si mala spomedzi seba vybrať troch zástupcov, ktorí sa pokúsia vytvoriť krásne dielo ktoré bude hodné výhry. A že to nemali vôbec ľahké. Čo bolo vlastne ich úlohou? Vytvoriť krásne a pútavé Veľkonočné vajíčko. No malo to háčik. Vajíčko muselo mať minimálne 50 centimetrov. Títo traja žiaci mali byť najzručnejší, najkreatívnejší a najšikovnejší. To bola ich jediná podmienka. Týmto žiakom stačilo doniesť potrebný materiál a skvelé nápady, a hor sa do roboty. Mali to stihnúť na troch vyučovacích hodinách. A že si žiaci spomedzi seba zvolili tých správnych, bolo hneď jasné.

 • 18. marec 2016 sa stal v Humennom oslavou umeleckého slova. V tento deň sa priestormi  starobylého humenského kaštieľa  niesli  prednesy recitátorov poézie a prózy z celého nášho okresu. Historická budova ožila  a privítala víťazov školských kôl súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy s názvom Hviezdoslavov Kubín.

 • V sobotu 19.marca sa v Belej n/C uskutočnili majstrovstvá oblasti žiakov v stolnom tenise /okresy Humenné, Snina, Medzilaborce/. Týchto majstrovstiev sa zúčastnili aj žiaci ZŠ Kudlovská, ktorí sú členmi športového klubu stolného tenisu Humenné, za ktorý hrávajú svoje súťažné zápasy.  Spomedzi všetkých klubov naša najpočetnejšia výprava /16 hráčov–Peter Černiga, Michal Janošov, Katka Jakubová, Tatiana Michalčová, Marek Gibas, Šimon Jakubov, Ela Behúnová, Dianka Bilá, Adam Marcinčák, Radko Pančišin, Martin Čopák, Miško Jevčák, Tomáš Krajňák, Kristián Rada, Tadeáš Ištok, Jakub Šudik/ len potvrdila vzostup záujmu o tento šport nielen na našej škole.

 • Aj keď tohtoročná zima nebola priaznivá na snehobielu nádielku, predsa len sme si snehu užili na lyžiarskom výcviku konanom v dňoch 29. 2. - 5. 3. 2016. Na lyžiarsky výcvik nám bol poskytnutý príspevok Ministerstva školstva VVaŠ SR.

  V pondelok tridsať žiakov 7. a 8. ročníka našej školy nastúpilo do autobusu smerujúceho do Ľubovnianskych kúpeľov. Väčšina žiakov mala pred sebou neľahkú úlohu, postaviť sa prvýkrát vo svojom živote na lyže. Medzi účastníkmi výcviku boli aj takí, ktorí už lyžovať vedia a svoje lyžiarske schopnosti si prišli zdokonaľovať.

 • Nádhernou skladbou, ktorú zahral bývalý žiak ZŠ Kudlovskej Nikola Bankov, dnes už študent Konzervatória v Žiline - nová tvár slovenského jazzu - ocenený aj takým slávnym jazzmanom ako je Peter Lipa, sme otvorili dňa 5. februára 2016 na tejto škole, v poradí už 7. Kudlovský ples.

 • Súčasťou projektu k Medzinárodnému dňu školských knižníc, ktorý sa uskutočnil 26.októbra 2015, bola aj  zábavno-súťažná hra 5 proti 5 - Čitateľský špeciál. V školskej aule sa stretli dva tímy: tím učiteľov a tím rodičov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
  Kudlovská 11, 066 01 Humenné
 • 057 775 2027

Fotogaléria