Navigácia

Narodeniny a meniny

Zajtra (Pondelok 30.5.2016)
Samuel LIHOSIT (3.B)
Vanessa TICHÁ (7.B)
Pozajtra (Utorok 31.5.2016)
Petronela BALOGOVÁ (6.A)

Nedeľa 29. 5. 2016

              

HLASOVANIE O NAJKRAJŠÍ PLAGÁT NA 3. COUNTRY BALL

- nájdete aj na webovej adrese: http://goo.gl/forms/G9mHkR44fD  

  Touto cestou sa ŽIACKY PARLAMENT chce poďakovať p. MÁRII SIVEJ za sponzorské dary, ktoré poslúžia žiakom pri usporiadaní rôznych aktivít a akcií usporiadaných žiackym parlamentom.

Srdečne ďakujeme :-) 

POMOC pri hlasovaní o NAJKRAJŠÍ STROM ROKA

                    

V okolí našej školy sa nachádza prekrásny park vysádzaný ešte poslednými potomkami rodu Andrassyovcov na začiatku 20. storočia. Pred kaštieľom vysadili francúzsky park, ktorý sa dodnes, bohužiaľ, nezachoval. Vedľa parku v blízkosti našej školy bol anglický park s rybníkom. Z pôvodného parku ostalo len niekoľko solitérnych stromov a z nich najkrajší je javor mliečny, ktorý má obvod kmeňa 380 cm, výšku 30 m a vek 100 rokov.  Ekopolis každoročne spúšťa anketu o najkrajší strom na Slovensku. Preto sme sa aj my rozhodli zapojiť s fotkami nášho parku do tejto spomínanej ankety. Ak môžete, prosíme Vás touto cestou o pomoc pri hlasovaní.  Ďakujeme!

http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/strom-roka.html

Zelená škola 

Návšteva z Anglicka na našej škole

https://www.minedu.sk/romske-deti-maju-sancu-na-uspech-tvrdi-britsky-odbornik/

NOVINKY

 • 28. 5. 2016

  Do galérie Dopraváčik v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Náš žiak Matej Bodnár zo 7.A sa v tomto školskom roku  2.12.2015 zúčastnil obvodného kola 6. ročníka Technickej olympiády, ktorú zorganizovalo CVČ Snina v spolupráci s CVČ Dúha v Humennom. Súťažil v kategórii B, ktorá je určená pre žiakov 5. - 7. ročníka ZŠ príslušných ročníkov osemročných gymnázií ako súťaž jednotlivcov a má tri kolá: školské, obvodné a krajské. Pod vedením vyučujúcej RNDr. J. Balážovej Matej úspešne absolvoval školské kolo  a v obvodnom kole sa s najlepším bodovým hodnotením za vedomostnú a  praktickú časť, v ktorej sa hodnotila presnosť vyhotovenia výrobku, jeho funkčnosť a estetická stránka,  umiestnil  na 1.mieste. Postúpil na krajské kolo TO, ktoré sa konalo 3.2.2016  v Prešove, kde sa po vyriešení náročnejších zadaní  stal úspešným riešiteľom.

 • Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním je celoslovenskou súťažou pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií, pre žiakov z tried so všeobecným intelektovým nadaním, ale aj pre integrovaných – začlenených žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v klasickej, bežnej triede. V minulom roku sa naša škola zapojila do tejto zaujímavej súťaže po prvýkrát.  V tomto školskom roku po úspešnom absolvovaní školského kola do celoslovenského finále postúpili :  Radoslava Krídlová z 9.B, ktorú pripravovala pani učiteľka J. Balážová a Laura Feníková z 8.B, pripravovala pani učiteľka D. Šutová. Testovanie finalistov LO prebiehalo 13. apríla 2016 v priestoroch Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v dvoch kolách. Žiaci sa popasovali s 20 úlohami zameranými na logický, matematický, priestorový úsudok  a na verbálne myslenie. Radka Krídlová sa v kategórií B ( žiaci 5. – 9. ročníka)  spomedzi 43 súťažiacich umiestnila na peknom 11. mieste a Laura Feníková získala 37. miesto. Žiačkam k úspechu blahoželáme.

 • V utorok 17. mája 2016 zostali lavice druhého stupňa našej školy prázdne. Navštívili sme  divadlo v Spišskej Novej Vsi. Kudlovčatá spolu so svojimi triednymi učiteľkami v troch autobusoch skoro ráno vyrazili z Humenného. Všetci sme boli nadšení, že môžeme na jeden deň poľaviť od školských povinností. Cesta bola dlhá, no divadlo sa nám veľmi páčilo. Predstavenie Ženský zákon bolo naozaj zábavné, aj keď sme niekedy  mali problém porozumieť spišskému nárečiu. Herci podali úžasný výkon a my sme sa preniesli do čias, v ktorých  žili naši prastarí rodičia. Pred budovou krásneho Spišského divadla sme sa odfotili a našu cestu sme zavŕšili návštevou ZOO. Nestihli sme si obzrieť celú ZOO, no aj napriek tomu sme videli veľa krásnych zvierat. Cestu späť sme si spríjemnili spevom v autobuse.

 • Dňa 5. mája 2016 pripravila pani učiteľka Rohaľová pre žiakov 5. ročníka pozorovanie močiarnych rastlín a zvierat v okolí rybníka v Brestove. Počasie im prialo, a tak žiaci dokázali nafotiť z vodných vtákov – volavku, ktorá je v našom regióne veľmi vzácna. V rybníku pozorovali tiež larvy skokana a kunky a v neďalekom lese uvideli aj užovku obojkovú. Z močiarnych rastlín skúmali záružlie, pálku a potočnicu. Na druhý deň, na hodine biológie, žiaci mikroskopicky pozorovali planktón z odobratej vody  z rybníka. Pani učiteľka je najviac hrdá na video volavky, ktoré  natočili žiaci 5. A triedy.

 • Naša škola sa po druhýkrát zapojila do medzinárodnej matematickej súťaže Pangea, s cieľom motivovať žiakov a podporovať ich vzťah k matematike. Dňa 7. 4. 2016 prebehlo školské kolo, počas ktorého 54 žiakov 7. – 9. ročníka riešilo  v časovom limite 45 minút 25 úloh rôznej náročnosti. Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr do 16. mája 2016 na webstránke http://www.pangea-sutaz.sk/.

 • Dňa 5. 4. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády kategórie Z6, Z7 a Z8, ktoré bolo zavŕšením matematických súťaží vyhlásených MŠ SR v šk. r. 2015/2016. Pytagoriáda určená žiakom 3. až 8. ročníka sa konala dňa 9. 3. 2016. Piataci a deviataci si zmerali sily s náročnými úlohami matematickej olympiády 19. 1. 2016.

 • Do okresného kola výtvarnej súťaže - Vesmír očami detí - bolo v tomto školskom roku zaslaných 467 prác, z toho 49 postupujúcich do celoslovenského kola. Z našej školy sa do súťaže zapojili mnohí žiaci I.-II. stupňa. Úspešná bola žiačka Radka Krídlová z 9.b triedy.

 • V piatok 26.02.2016 dve triedy šiestakov zo ZŠ Kudlovskej mali možnosť navštíviť Mestský úrad v Humennom a  primátorku mesta Humenné PhDr. Janu Vaľovú. V rámci vyučovacieho procesu a preberania učiva týkajúceho sa samosprávy a fungovania úradov a mesta pre nich pani učiteľka občianskej náuky Mgr. Anna Daňová pripravila takúto formu zážitkového učenia.

 • Ako iste všetci vieme, jar je každým dňom bližšie a bližšie. A k jari neodmysliteľne patrí aj Veľká noc. Pod vedením našich učiteľov a pomocou žiackeho parlamentu sme sa rozhodli, že Veľkú noc privítame tak, ako sa patrí, a ako inač než niečím kreatívnym? V pondelok 14.03.2016 sa na našej základnej škole uskutočnili Veľkonočné tvorivé dielne. Do tohto podujatia sa zapojili všetky triedy od malých tretiakov až po najstarších deviatakov. Každá z tried si mala spomedzi seba vybrať troch zástupcov, ktorí sa pokúsia vytvoriť krásne dielo ktoré bude hodné výhry. A že to nemali vôbec ľahké. Čo bolo vlastne ich úlohou? Vytvoriť krásne a pútavé Veľkonočné vajíčko. No malo to háčik. Vajíčko muselo mať minimálne 50 centimetrov. Títo traja žiaci mali byť najzručnejší, najkreatívnejší a najšikovnejší. To bola ich jediná podmienka. Týmto žiakom stačilo doniesť potrebný materiál a skvelé nápady, a hor sa do roboty. Mali to stihnúť na troch vyučovacích hodinách. A že si žiaci spomedzi seba zvolili tých správnych, bolo hneď jasné.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
  Kudlovská 11, 066 01 Humenné
 • 057 775 2027

Fotogaléria