Navigácia

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 22.5.2015)
Paula MICHALKOVÁ (4.A)
Frederika PAKANOVÁ (7.B)
Júlia BURAĽOVÁ (7.A)
Júlia GRECOVÁ (2.A)
Júlia KOLESÁROVÁ (9.B)
Zajtra (Sobota 23.5.2015)
Angelo Antoni BEDNÁŘ (3.A)
Pozajtra (Nedeľa 24.5.2015)
Ela BEHÚNOVÁ (2.A)

Piatok 22. 5. 2015

Časový rozvrh vyučovacích hodín

1.vyučovacia hodina: 7,45 - 8,30h.

2.vyučovacia hodina: 8,40 - 9,25h.

3.vyučovacia hodina: 9,45 - 10,30h.

4.vyučovacia hodina: 10,40 - 11,25h.

5.vyučovacia hodina: 11,35 - 12,20h.

6.vyučovacia hodina: 12,30 - 13,15h.

 

          Milí spolužiaci! 

Chceli by sme Vás všetkých pozvať na 2. ročník COUNTRY BÁLU, ktorý sa uskutoční 5. júna 2015 (piatok) o 17:00 hod. Vstupné je  5 eur zahrňujúce večeru, DJ i občerstvenie. Vstupenky budú predávať žiačky 8. C triedy.

Tešíme sa na perfektnú zábavu v country štýle, preto sa nezabudnite aj obliecť v tomto duchu. Zároveň touto cestou chceme poprosiť všetkých spolužiakov, aby oslovili svojich rodičov a podporili túto skvelú akciu, či už cenami do súťaží alebo svojou pomocnou rukou.

 

Na všetky Vaše otázky Vám radi odpovedia p. u. Škerlíková, p. u. Janošová a organizačný tím COUNTRY BÁLU, mená ktorých sú zverejnené na nástenke projektu Comenius pri kabinete ANJ.

                                             

 

 

NOVINKY

 • Netradičná hodina biológie

  Hodina biológie sa nemusí vždy vyučovať len tradičnými metódami, ale môže sa realizovať aj inovatívnymi spôsobmi. K tomu sa priklonila aj p. uč. Roháľová, ktorá zorganizovala hodinu biológie vo forme exkurzie na Farme v Slovenskej Volovej. Táto farma je jedinou farmou zameranou na chov športových koní, ktorých je tam šestnásť, z toho jeden ťažný kôň.

 • Voda čo ma drží nad vodou

  Svetový deň vody si pripomenuli naši deviataci  5. mája 2015. Pre svojich spolužiakov pripravili prezentáciu svojich prác a zorganizovali žiacku konferenciu, ktorej názov si požičali zo známej populárnej piesne Voda čo ma drží nad vodou. Pod dohľadom svojich učiteľov informatiky, fyziky a chémie spracovali témy týkajúce sa využitia vôd, ich znečistenia,  spôsobov čistenia vôd. Svojim mladším spolužiakom odprezentovali aj témy o oblakoch, vodopádoch, vodných plochách a vodných živočíchoch v regióne, o minerálnych vodách  na Slovensku.  Predostreli im   rozdiely sladkej a slanej vody,  oboznámili ich  so spôsobom získavania a využitia destilovanej vody. Šikovní siedmaci, ktorí si pripravovali podobné témy a podujali sa vystúpiť na konferencii, zaujali prezentáciami so zásadami pitného režimu  v dodržiavaní, ktorých nám môže pomôcť aj smartfónová aplikácia. Jednej časti konferenciespolužiakom položili otázku Piť  čistú vodu alebo zafarbenú? A hľadali na ňu aj odpoveď. V ďalšej časti poukázali na spôsoby získavania sladkej vody z morskej.  

 • Ekohry na Kudlovskej

  Každoročne Zelená škola na Základnej škole Kudlovskej v Humennom organizuje zážitkové učenie pod názvom EKOHRY zamerané predovšetkým pre deti prvého stupňa. Heslom tohtoročných Ekohier sa stali známe i neznáme bylinky z nášho okolia. Poukázali sme na ich význam, ale i praktické využitie. Zvlášť sme upriamili pozornosť na nenápadnú, ale pritom liečivú a jedlú púpavu lekársku, z ktorej sme pripravili zdravý med a lahodný šalát plný vitamínov.

 • Kolonica

  Je posledný aprílový deň, štvrtok 30.04.2015. Práve tento deň využili naši siedmaci s pani učiteľkami Beátou Ľubiščákovou a Janou Balážovou na návštevu planetária v Kolonici. Krátka cesta autobusom ubehla pre nás veľmi rýchlo. Ani sme sa nenazdali a už sme vystupovali pred budovou observatória.

 • Ako zachrániť ľudský život

  Žiaci Strednej zdravotníckej školy v spolupráci s Červeným krížom v Humennom prišli žiakom navštevujúcim krúžky V zdravom tele zdravý duch, Z každého rožka troška, Hýbať mysľou aj telom, Zober loptu, nie drogy a Robíme to čo nás baví  priblížiť históriu Červeného kríža, jeho činnosť a základné úlohy.

 • Planetárium v Prešove

  Prešovom prechádza 49 rovnobežka. Práve v tejto oblasti sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili dňa 7. mája 2015 pod vedením p. uč. Ľubiščákovej a p. uč. Dudiakovej exkurzie v Planetáriu. Najprv im pracovník v prednáškovej sále pomocou prezentácie vysvetlil princíp odrazu svetla v guľových zrkadlách. Ďalšou časťou prezentácie boli teoretické poznatky z histórie pozorovania ďalekohľadom a tiež zaujímavosti o najväčších teleskopoch. Následne ich kroky viedli do premietacej miestnosti  s kupolou.  Žiaci mali  možnosť vidieť zážitkový výučbový program s názvom Po zatmení Slnka. Najzaujímavejšou časťou exkurzie boli ukážky súhvezdí na severnej a južnej pologuli. Dozvedeli  sa mnoho informácií o astronómii, o planétach a súhvezdiach, ktoré môžu využiť na hodinách prírodovedných predmetoch.

 • Prvý máj na Sninskom kameni

  Prvého  mája sme my, kudlovčatá, opäť putovali a vybrali sme sa na Sninský kameň.

  Túru zorganizovala pani učiteľka Daňová  a pod jej dohľadom a dohľadom pani Mihaľovovej sme to zvládli. Nohy nás boleli už po prvom kilometri. Každých 10 minút sme chceli mať prestávku. Zistili sme, že máme zlú „kondičku“, ale to nás neodradilo. Vedeli sme, že výhľad z kameňa bude stáť za tú námahu. Cestou hore sme si dožičili iba dve dlhšie prestávky. Tá druhá bola príjemnejšia, pretože sme opekali.  Každému veľmi chutilo. Po dobrom obede sme vyrazili ešte vyššie – na Sninský kameň. Ťažšie sa nám kráčalo, pretože naše žalúdky boli plné klobások a slaninky. Do cieľa sa podarilo dostať každému.

 • Naše úspechy vo fyzikálnej olympiáde

  Našej žiačke Ľubici Lajčiakovej z 9.A, úspešnej riešiteľke krajského kola fyzikálnej olympiády v Prešove, srdečne blahoželáme a prajeme  ešte veľa  úspechov  v prírodovedných súťažiach. Žiačku pripravovala p. uč. Ľubiščáková. 

 • Prvýkrát na celoslovenskom kole logickej olympiády

  Zapojili sme sa do logickej olympiády, v ktorej súťažia intelektovo nadané deti zo škôl, ktoré majú vytvorené triedy alebo majú takých žiakov integrovaných v bežných triedach. Po úspešnom školskom kole s plným počtom bodov postúpila Radoslava Krídlová z 8.C na celoštátne kolo, ktoré sa konalo 22. apríla 2015, kde spomedzi 76  žiakov druhého stupňa sa umiestnila na peknom 21. mieste.

 • Naši víťazní olympionici

  V okresnom kole matematickej olympiády, ktorá sa konala 8. apríla 2015 získala Radoslava Krídlová z 8.C triedy 1. miesto v kategórií  Z8, Jakub Tupta zo 6.A triedy 1 miesto medzi šiestakmi. Na 5. mieste v kategórii Z6 sa umiestnila Petra Miková zo 6.B.

 • Fyzika - naše úspechy

  Vo fyzikálnej olympiáde, ktorej obvodné kolo sa uskutočnilo 19.3.2015 v CVČ Snina,  sa v kategórii E umiestnila Ľubka Lajčiaková z 9.a na druhom mieste a v kategórii F  sa umiestnil Jakub Barica z 8.C taktiež  na druhom mieste za okres Humenné. Blahoželáme a prajeme veľa prírodovedných zážitkov.

 • Anglický čitateľský maratón

  S tohtoročným marcom sme sa rozlúčili peknou akciou. Dňa 01.04.2015 si žiaci 5., 6. a 9. ročníka na ZŠ Kudlovskej vyskúšali svoje čitateľské schopnosti a zručnosti na čitateľskom maratóne, tentoraz netradične, ale o to náročnejšie, v anglickom jazyku. Ich úlohou bolo prečítať vždy minimálne jednu stranu neznámeho textu z vybranej anglickej knihy. Dôraz sa kládol na výslovnosť, plynulosť a celkový dojem.

 • Čistá voda - zdravá voda

  Čím je významný 22.marec? Tento deň oslavujeme ako Svetový deň vody. Keďže tohto roku pripadol na nedeľu, exkurzia do ČOV Humenné pre siedmakov bola v piatok 20.marca.

  Po druhej hodine sa žiaci v sprievode pani učiteliek Mgr. Šutovej a Ing. Ľubiščákovej zhromaždili pred Mestským kultúrnym strediskom v Humennom, kde po nich prišiel autobus. Cesta netrvala dlho a siedmaci mohli čoskoro obdivovať našu čističku. Vďaka nej nám predsa tečie čistá voda a odteká špinavá!

 • Povesti z nášho regiónu

       Milou tradíciou  na našej škole  sa stávajú besedy so spisovateľkou Vierou Čurmovou. Pani Viera Čurmová je učiteľka, ktorá sa venuje písaniu povestí z nášho regiónu. Oboznámila nás so svojimi knihami. Medzi najznámejšie patria: Rozprávky a povesti (1996), Miliónové duše (1998), Z tieňa prútikov vychádza svetlo (2000), Čarovné kráľovstvo (2000), Tajomné pierka povestí (2001), V tichu duše (2001), Rebríček lásky a Kráľovná hôr (2002), Oči modrej oblohy (2003), Kapsička povestí (2005), Vihorlatské povesti (2008), Povesti o hradoch a zámkoch (2009), Kývem si konárom (2014). Rozprávala nám o tom, ako a kde čerpá námety na svoju tvorbu, ktoré príbehy má najradšej a ako sú pri jej písaní nápomocné deti, s ktorými sa rada stretáva.

 • Krásne úspechy v recitácii

  V utorok 24. marca sa v priestoroch Vihorlatského osvetového strediska  v Humennom konalo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

   Naši šiesti recitátori bojovali o čo najlepšie umiestnenie. Hoci sme sa v prvej  kategórii neumiestnili, veríme, že chlapci na prednes nezanevrú a o rok budú prednášať opäť. No v druhej kategórii v prednese poézie naša Miriama Falová zo 6.b, ktorú pripravovala p.uč. Hudáková, nemala premožiteľa a vyrecitovala si krásne prvé miesto s postupom  do krajského kola.

 • Pangea

  Dňa 12. marca 2015 sa 77 žiakov našej školy zapojilo do medzinárodnej matematickej súťaže  PANGEA. Súťaž je určená pre žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl a pre žiakov 1. až 3. ročníka stredných škôl. V minulom školskom roku sa jej zúčastnilo 56 000 žiakov z celého Slovenska a viac ako 370 000 žiakov zo 17 krajín Európy. Cieľom súťaže je prispieť k rozvoju vzťahu žiakov k matematike a motivovať ich, aby sa venovali tomuto predmetu.

 • Pytagoriáda - naše úspechy

  Jakub najlepší počtár medzi ôsmakmi

  V Pytagoriáde, ktorej okresné kolo sa uskutočnilo v dňoch 16. a 17. marca 2015,  sa v kategórii P8 umiestnil Jakub Barica z 8.C na prvom mieste, stratil iba jeden bod a získal aj cenné body za rýchlosť počítania, čo ho posunulo na prvú priečku pred 44 ostatných súťažiacich.

 • Biblická olympiáda

  Dňa 12.marca 2015 (štvrtok) sa uskutočnilo obvodné kolo Biblickej grécko-katolíckej olympiády. Našu školu reprezentovali žiaci v dvoch trojčlenných družstvách.

  Daniel Pavelica, Karolína Rút Kožíšková a Martin Janošov získali krásne 3.miesto.

 • Kožušinové zvieratá

  KOŽUCH JE KRVAVÝ LUXUS ZA CENU ŽIVOTA

  Dňa 11.3. 2015 Zelená škola spustila na škole KAMPAŇ PROTI CHOVU KOŽUŠINOVÝCH ZVIERAT V KLIETKACH. Ročne sa kvôli kožušinám zabije 30 miliónov noriek, 2 milióny líšok a 100 000 medvedíkov čistotných. Najväčšie farmy na chov týchto zvierat sú v Dánsku, Fínsku a Holandsku. Na Slovensku sa nachádza 8 fariem na chov fretiek, činčíl a noriek.

 • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie na Slovensku. Školské kolo súťaže sa uskutočnilo 10. marca  2015 v troch kategóriách. Sedemnásť súťažiacich podalo krásne výkony a porota určila týchto víťazov:

 • Eskimácky víkend v Tatranskej Lomnici

  Kudlovčatá v sobotu opäť spoznávali Slovensko a 21.februára 2015 sa vybrali do Vysokých Tatier na netradičný zimný festival Snežné psy

  Pod Lomničák sa vyviezli lanovkou, ktorá tiež dopomohla k skvelému zážitku. Každý účastník s plyšovým psíkom dostal darček- sladkosť, nálepku a lístok do tomboly, v ktorej sa žrebovalo o zaujímavé ceny. V areáli sa nachádzalo

 • 6.Kudlovský ples

  Neľutujem, že som tam bol......

  To si od dnes môže pospevovať každý účastník tradičného už 6. Kudlovského plesu, ktorý v predvečer valentínskeho sviatku pripravili členovia školského parlamentu.

  A 13. februára 2015 sa veselili  aj žiaci 1. stupňa na fašiangovom karnevale, ktorý im pripravili vychovávateľky ŠKD. V telocvični sa od 14. hodiny schádzali masky, ktoré sa najprv predstavili, zatancovali valentínsky a rodičovský tanec a potom roztočili dvojhodinovú zábavu spojenú s losovaním zaujímavých cien tomboly.

 • Snežné psy

  Dňa 10.februára sme sa vďaka krúžkom Funky Monkey, Spoznávame regióny Slovenska a Kudlovčatá na cestách  mohli skamarátiť s ôsmimi statočnými. Z Humenného do Kamenice nad Cirochou sme sa dostali vlakom a do Kamienky nám pani učiteľky zabezpečili odvoz. Ešte skôr, ako sme sa zoznámili so psíkmi, sme sa v chatke naučili povely, aby nás psíky poslúchali. Nebolo to ľahké, ale my sme to zvládli.  

 • Psí život verzus psí útulok

  Určite sa Vám raz stalo, že ste na ulici našli túlavého psa. Čo ste v takejto situácii spravili? Väčšina ľudí psa nechá tak, lebo pociťujú strach, a taktiež ich nezaujíma  osud psa. Hlavné je zavolať políciu, ktorá psa odchytí a v najhoršom prípade dá utratiť.

 • Veda na skusy

  Žiaci našej školy 29. januára 2015 vycestovali za novými vedeckými poznatkami do Bratislavy. Po zvládnutí náročnej cesty v nočnom rýchliku v ráno o pol siedmej na stanici skonzumovali, čo im starostlivé mamy pripravili a trolejbusom sa vybrali na putovanie za vedou  po našom hlavnom meste. Prvú zastávku im organizátorky, učiteľky matematiky a fyziky Ing. Beáta Ľubiščáková a RNDr. Jana Balážová, naplánovali do zážitkového centra Atlantis.

 • Stretnutie s umelcom p. Ondrejom Karškom

  Dňa 14.1.2015  sa nám naskytla príležitosť stretnúť sa s umelcom p.O.Karškom.
  Boli sme sa pozrieť na jeho výstavu obrazov v humenskej galérii MsKs. Toto stretnutie - našim rodákom, nám pripravili naše milé p.učiteľky, p. uč. M. Brečková a B. Ľubiščáková v rámci hodín výtvarnej výchovy a fyziky - astronómie.

 • Šaliansky Maťko J.C.Hronského

  Kto by nepoznal Šalianskeho Maťka, chlapčeka v plátenných nohavičkách, s klobúčikom na hlave a s kapsičkou prehodenou na pleci? Stretávame sa s ním každý rok na súťaži v prednese povestí. Ani v tomto školskom roku to nebolo inak. Súťaž sa na našej škole uskutočnila 20.1.2015 v školskej knižnici.

 • Vianočná pohľadnica

  Vianočná pohľadnica je už dlhé storočia krásnym prejavom blízkeho vzťahu ľudí navzájom. Ľudia si jeden druhému  prostredníctvom nej želajú nádherné Vianoce plné lásky a radosti.  Túto jej tradičnú podobu však postupne strieda elektronická podoba pozdravu v e-maile či na sociálnych sieťach.

 • Deti deťom

       Deti deťom – takto sme nazvali milú aktivitu, ktorú sme odštartovali koncom novembra. Naším prianím bolo, aby sa všetci tí, ktorí mali chuť potešiť a urobiť dobrý skutok, vzdali sladkosti, ktorú dostali  od mamky, tety, babky, dedka a priniesli ju do školy. My sme z týchto sladkostí urobili balíčky a tie sme odniesli deťom- našim rovesníkom zo Somálska do Evakuačného tranzitného centra. Našou túžbou bolo spestriť im pobyt v Humennom, potešiť ich a predstaviť im našu kultúru a náboženstvo. A myslíme, že sa nám to podarilo.  Vyzbierali sme nielen sladkosti, ale niektorí prispeli aj hračkami.

 • 8. Kudlovský jarmok

  V stredu 17. 12.2014 sa naša škola premenila na vianočnú dielňu a privítala rodičov, starých rodičov, hostí, škôlkarov i bývalých žiakov na tradičnom 8. Kudlovskom jarmoku, ktorý sa stal doslova srdcovou záležitosťou všetkých žiakov i učiteľov školy.  

 • Naše úspechy v informatickej súťaži - iBobor

  V posledných rokoch sa stáva medzi žiakmi populárnou informatická súťaž iBobor. Vznikla v roku 2004  v Litve pod názvom Bebras. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín a v minulom školskom roku  sa konala až  v 30 krajinách. V tomto roku prebiehal na Slovensku 8. ročník, do ktorého sa zapojilo 60 654 súťažiacich z 975 škôl.  Jednou z nich bola aj naša škola.  Súťaže sa zúčastňujú jednotlivci, samotná súťaž prebieha on-line v presne určený termínoch v prostredí školy. Vkategórií  Benjamín pre  5. -7. ročník súťažilo 35 žiakov a v kategórií Kadeti 40 ôsmakov a deviatakov. Žiaci mali na výber úlohy z oblasti používania IKT v každodennom živote, praktické a technické otázky, rôzne spôsoby kódovania, využívali fakty z histórie a terminológie, riešili úlohy s témou matematické základy informatiky, kombinatorika, teória grafov,  úlohy na tvorbu algoritmov a ich zápisu, logické hry a neposlednom rade v dnešnej dobe veľmi potrebné porozumenie informáciám, hľadanie relevantných informácií, ich kategorizácia  a reprezentácia. Ďakujeme organizátorom za prípravu  dobrej  súťaže, ktorá  iniciuje v deťoch využívanie IKT, posmeľuje ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

 • Prvý krok

  Dňa 10.12.2014 sa žiačky 8.C - R. Kridlová, N. Prokipčáková, L. Sabolová, L. Šepeľová zúčastnili zábavno - výchovného podujatia: ,, Prvý krok" na ZŠ Dargovských hrdinov. Tento  zaujímavý projekt, ktorého cieľom bolo zábavnou formou propagovať práva detí, eliminovať šikanovanie, diskrimináciu a iné formy porušovania práv dieťaťa v škole i mimo nej dievčatá veľmi zaujal.
  Naše žiačky, ktoré vybojovali
  1. miesto pripravovala pani učiteľka Vasková.
  Dievčatám srdečne blahoželáme!

 • Mikuláš v našej škole

  Mikuláš nás neobišiel ani tento rok:

  http://1drv.ms/1uevf6b

   

 • Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

  V jesennom termíne sa  na našej škole uskutočnil zber starého papiera.  Nazbierali sme spolu 7 722   kg papiera a pri približnom prepočte, že vyzbieraním 100 kg starého papiera zachránime jeden strom sme zachránili 77 stromov. 

  Finančné prostriedky  získané zo zberu boli použité na spríjemnenie  prestávok našich žiakov a na pomôcky na zlepšenie vyučovacieho procesu.  Najlepšie kolektívy na 1. a 2. stupni  boli  odmenení  cenami na voľnočasové aktivity a dvaja najlepší zberači poukážkami.  Celkové zoznamy sú na nástenke o recyklovaní.

 • Premiéra na Timravinej studničke sa vydarila

  Jeseň patrí v Lučenci každoročne umeleckému slovu. Dňa 14. novembra 2014 sa tu  po osemnásty raz konala celoslovenská súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy nesúca názov po významnej slovenskej spisovateľke Božene Slančíkovej –Timrave. Súťažilo sa v piatich kategóriách a my sme mali zastúpenie v tej druhej. Piatak Jakub Terek si pod vedením svojej pani učiteľky Anny Daňovej pripravil  príbeh o Šimonovi a šarkanovi, postavil sa pred odbornú porotu a v silnej konkurencii ďalších štrnástich  súťažiacich  si „vyrecitoval“ krásne tretie miesto. Veríme, že Jakubovi ocenenie zachutilo a prednesu sa bude venovať naďalej s cieľom získavať ďalšie výhry. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších recitačných súťažiach.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
  Kudlovská 11, 066 01 Humenné
 • 057 775 2027

Fotogaléria