Navigácia

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 23.4.2014)
Barbora HUDÁKOVÁ (7.B)
Jakub TEREK (4.B)
Zajtra (Štvrtok 24.4.2014)
Filip ANTAL (1.A)
Lenka KOPÁČOVÁ (7.B)
Daniela STRÍŽOVÁ (9.A)
Juraj HUDÁK (8.B)
Pozajtra (Piatok 25.4.2014)
Tímea JEVČÁKOVÁ (4.B)
Marek BREČKA (7.A)
Marek KALANIN (8.B)
Marek RADA (7.B)
Marek TEREK (7.C)
Marek VARGOVIČ (9.A)
Marek ŠURINA

Streda 23. 4. 2014

VÝSLEDKY CELOSLOVENSKÉHO TESTOVANIA žiakov 9. ročníka ZŠ       yes

V uplynulých týždňoch aj naši deviataci prešli CELOSLOVENSKÝM TESTOVANÍM z dvoch hlavných predmetov. Spomedzi všetkých základných škôl získala naša škola vysoké hodnotenie a celkový percentil školy z predmetu matematika je 95,51 a z predmetu slovenský jazyk a literatúra percentil dosiahol hodnotu 90,70. 

Sme hrdí nielen na úspechy našich deviatakov, ale aj na prácu našich pedagógov, ktorí dbali na precíznu prípravu. 

Ešte raz blahoželáme  k dosiahnutým výsledkom.

 

Veľkonočné prázdniny

začínajú 17.apríla 2014 (štvrtok) a končia 22.apríla 2014 (utorok). V školských laviciach sa stretneme 23.apríla (streda).

 

Hurá, budeme mať tablety!

Naša škola sa zapojila do projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Spomedzi 3500 prihlásených škôl vybrala odborná komisia  tú našu a  môžeme sa tešiť, lebo na škole zriadime ďalšiu digitálnu učebňu!

Teraz nám ostáva už len trpezlivo čakať na technické vybavenie novej digitálnej učebne:  interaktívnu  tabuľu s notebookom, 20 tabletov  a wi-fi router.

NOVINKY

 • Matematickí olympionici potešili

  Streda 9.4.2014 bola šťastným dňom pre naše matematické talenty. A veru potešili všetky umiestnenia! Zabojovali hlavne siedmaci, ktorí ešte len zbierajú skúsenosti.

  A ako to vlastne dopadlo?

  V kategórii Z7:

 • Čo vieš o hviezdach

  Astronómia je veľmi zaujímavá a náročná veda. Svoje vedomosti žiaci ukázali v okresnom kole, na ktoré sa pripravili v jeho domácej časti. A  tu sú výsledky :

   II. kategória  -  2. miesto : Marek Vargovič 9. A

 • Spoznávame Humenský Sokol

  Slnečná sobota a nás čaká výlet, ktorý bude pre mnohých spoznaním ďalších krás prírody nášho malého Slovenska. Pomaly sa presúvame do Ptičia a parkujeme oproti vstupu do Národnej prírodnej rezervácie Humenský Sokol. Zoznamujeme sa so sprievodcom  Mgr. Martinom Šepeľom, pracovníkom  Štátnej ochrany prírody SR.  Prichádzame k prvej zastávke, kde nám Martin vysvetľuje základné informácie o náučnom chodníku Humenský Sokol a následne prideľuje úlohu: nájsť a zozbierať  všetky odpadky. Je  ich tam naozaj dosť. Kadejaké fľaše, papiere, vreckovky, obaly od cukríkov, ba i sklo. Cesta veru nie je ľahká. Riadne stúpanie do kopca dáva zabrať takmer každému. Pri nasledujúcom zastavení  sa všetci poriadne vydýchame a pokračujeme vo výstupe na vrchol. Na samom vrchole  nás teší krásny výhľad na Ptičie,  Podskalku, Humenné, Jasenov a iné okolité dedinky. Ďalej  pokračujeme  po hrebeni a Martin nás vedie k jaskyni  Dupna, v ktorej si predchádzajúci návštevníci urobili ohnisko,  ktoré spoločne likvidujeme. Hrozila by im za to pokuta v hodnote 30 až 60€. Cesta späť pôsobí ako zvyčajne kratšie. Veľmi sa nám nechce ísť domov, na výlete je  dobre. A to aj vďaka Martinovi, ktorý ochotne a zaujímavo odpovedá na všetky naše zvedavé otázky.  Aj takto sa mu chceme poďakovať za to, že sme sa tento víkend naučili veľa nového a zaujímavého.

 • Žabie taxi

     Jar je obdobím nového začiatku, prebúdzania sa prírody zo zimného spánku a zrodu nového života. V dôsledku zásahov človeka do prírody sú niektoré migračné trasy živočíchov buď prerušené, alebo v najhoršom prípade úplne zničené. Každý rok na ceste pri presúvaní sa do močiara veľa žiab zahynie pod kolesami motorových vozidiel.

 • Úspech aj vo fyzike

  Pekné umiestnenie získali žiaci našej školy aj na okresnom kole fyzikálnej olympiády.

  3. miesto – Janka Kocáková z 8. A triedy

  4.-5. miesto – Ľubica Lajčiaková z 8. A triedy

 • Vieme výsledky Pytagoriády

  Pekné 2. miesto patrí  Jakubovi  Baricovi  zo 7.C a na  5. mieste sa umiestnila jeho spolužiačka Radoslava Krídlová.

   Za šiestakov bodovala  Laura Feníková, ktorá obsadila 5.miesto, našim piatakom  patrí 7.miesto zásluhou Petry Mikovej a 14.miesto obsadila Diana Bilá zo 4.ročníka.

 • Bibliotéka 2014 sa vydarila

  Aj v tomto školskom roku sme na našej škole zorganizovali  súťaž v prezentácii obľúbenej knihy a tvorbe ilustrácií. Spomedzi zúčastnených žiakov 2. stupňa  porota vybrala víťazov takto:

  Literárna časť:

 • Máme 2.miesto v Biblickej súťaži

  Naši žiaci z 1.stupňa Denis Zaťko, Marko Pavelica a Timotej Marcinov v Biblickej súťaži nesklamali nás ani svojho učiteľa Mgr. Volocha, ktorý ich pripravoval. Toto družstvo sa umiestnilo v protopresbysterskom kole Biblickej súťaže na peknom 2. mieste. Blahoželáme a nech sa im darí aj v budúcom školskom roku!

 • Jasenovský hrad

  História – úchvatná, úžasná, očarujúca

  Teplé lúče prvých jarných dní sme využili na turistiku a v sobotu 22. marca sme sa vybrali na blízky Jasenovský hrad. Počasie bolo krásne a výhľad z hradu do širokého okolia tiež. Zrúcanina je rozľahlá a my sme prekutrali všetky zákutia a odvážlivci vošli aj do tmavej a úzkej jaskyne dlhej asi 15 metrov. Veľmi milo nás prekvapilo čisté a upravené okolie a my sme sa tiež nedali zahanbiť. Po dobrej opekačke  sme zozbierali všetok odpad a svedomito sme ho niesli domov. Čas rýchlo ubehol a my sme sa príjemne unavení  vrátili do Humenného.

 • Marec - mesiac kníh

  Keďže mesiac marec sa nesie v duchu kníh, tak preto sa aj naši piataci dňa 21. 3. 2014 zúčastnili exkurzie vo Vihorlatskej knižnici. Dozvedeli sa mnoho zaujímavosti, ako napr. prečo je marec mesiacom kníh a čo kedysi, ale aj dnes znamená, že knihy chodili za ľuďmi. Významná osobnosť, Matej Hrebenda, zaujal svojím životom všetkých prítomných. Žiaci mali možnosť pozrieť si aj výchovné krátke ukážky s názvom Ovce, čomu sa všetci veľmi tešili.  

 • Doplnenie školského poriadku

  Oznamujeme  všetkým  žiakom  našej  školy, že vzhľadom na nepochopenie niektorých bodov  Školského poriadku,  sa tento doplňuje   v  I. časti:   Dochádzka do školy  v bode 3 takto:

  Žiak chodí do školy čisto upravený, vkusne oblečený, primerane svojmu veku a školskému prostrediu. Má prezuvky, ktoré by mali byť pohodlné, hygienicky vhodné, mali by zabezpečovať bezpečný pohyb žiaka v škole. V prípade, že zabudne prezuvky, oznámi túto skutočnosť triednemu učiteľovi. Športová obuv patrí do telocvične a na športoviská.

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  Aj tohto roku sme sa zúčastnili okresného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa uskutočnilo 24.3.2014 vo Vihorlatskom osvetovom stredisku v  Humennom. Mali sme 6 želiezok v ohni a opäť sme dokázali svoje kvality.

  Traja naši žiaci sa umiestnili  takto:

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Dňa 10.marca 2014 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy "HVIEZDOSLAVOV KUBÍN", do ktorého sa zapojilo spolu 15 žiakov. Víťazom blahoželáme a prajeme úspech na obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 24.marca 2014.

   

  I.kategória: POÉZIA          I.kategória: PRÓZA

 • Veda na skusy

  Dôležitosť prírodovedných predmetov si uvedomujú naši učitelia a vedú k nej aj svojich žiakov . Preto sa 10. februára 2014 vybrali za vedou na skusy na dve vysokoškolské pracoviská do Košíc. Skupina šiestakov až deviatkov, ktorí sa radi učia fyziku s pani učiteľkami  Ing. B. Ľubiščákovou a RNDr. J. Balážovou navštívili najprv Prírodovedeckú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika,  kde ich v Ústave fyzikálnych vied v Laboratóriu základného praktika privítala pani RNDr. Ľ. Onderová.

 • Valentínska tvorivá dielňa

  V piatok 14. 2. 2014 si žiaci 4. A triedy spolu s pani učiteľkou zorganizovali „Valentínsku tvorivú dielňu“,  keďže chceli pripraviť malú pozornosť k aktuálnemu sviatku. Zaujímavé bolo sledovať, ako sa modelovacia hmota mení pod ich šikovnými rukami na srdiečka rôznej veľkosti, ktoré neskôr uvarili, dozdobili farbami a hotovými magnetkami potom potešili milovanú osobu. Keďže sa učia cudzí jazyk, aj takto si mohli pripomenúť sviatok, ktorý sa oslavuje v anglicky hovoriacich krajinách.

 • Čas na relax

  Žiaci na našej škole strávili posledný januárový deň nevšedným, ale o to zaujímavejším spôsobom. Už tradične sa tento deň spája s vyhodnotením práce žiakov za 1. polrok. Aby sa im na to túžobne očakávané vysvedčenie čakalo ľahšie a veselšie, tak im spolužiaci v rámci projektu Comenius, pripravili aktivitu „Čas na relax“.

 • Mladí meteorológovia

  O tom, že sa fyzika na našej škole vyučuje zaujímavo a v súlade s novým školským vzdelávacím programom svedči nielen to, že si žiaci v praxi pozreli prácu meteorológa na meteorologickej stanici v Kamenici nad Cirochou, ale si aj sami vyskúšali na vlastne zhotovených meteo búdkach ako taký meteorológ pracuje, čo všetko sleduje  a aké meteorologické údaje musí zapísať pred samotným odoslaním údajov do SHMÚ.

 • Fašiangy

  FAŠIANGY - symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli fašiangy v minulosti a také sa ich snažíme zachovať v redukovanej podobe u nás i dnes. Fašiangová sezóna patrí neodmysliteľne aj k našej škole. Už tradične vrcholí školským plesom a karnevalom. Súčasťou  fašiangov boli aj zabíjačky, či vyprážanie pečiva. K typickému pečivu patrili smažené šišky – pampúšiky, krapne, či fánky. A práve fánky sa rozhodli upiecť aj žiaci 4. A triedy, a pozvali si aj svoje staré mamy. 

 • Cesta za umením

  Nie je ničím výnimočným, že sa žiaci našej školy na 1.stupni v rámci regionálnej výchovy pravidelne zúčastňujú na exkurziách, kde prostredníctvom  zážitkového učenia získavajú nové poznatky a dozvedajú sa zaujímavosti z rôznych oblastí života.

 • Exkurzia na Okresnom súde v Humennom

  Dňa  4. februára 2014 sme sa všetci ôsmaci zo ZŠ Kudlovskej spolu so svojimi učiteľkami občianskej náuky  Mgr. Šmajdovou a Mgr. Daňovou zúčastnili exkurzie na  Okresnom súde v Humennom. Najprv nám JUDr. Sivák ukázal pojednávaciu miestnosť a stručne nám vysvetlil, ako to pri pojednávaní prebieha a aké funkcie majú jednotliví členovia súdu. Potom sme sa jedného pojednávania aj zúčastnili. 

 • Šaliansky Maťko

  Dňa 30. 1. 2014 sa konala súťaž v prednese slovenských povestí s názvom Šaliansky Maťko. Zapojili sa aj naši žiaci, na ktorých sme veľmi hrdí. Ocenenie za precíznu prípravu, zodpovedný prístup a umiestnenie patrí žiakovi Arturovi Kaššaiovi z triedy 5. A, ktorý získal 1. miesto v II. kategórii a Martinovi Mihaľovovi, žiakovi 6. B triedy umiestnenému na 3. mieste v III. kategórii. Obom srdečne blahoželáme a Arturovi prajeme ešte veľa šťastia, síl a úspechov v krajskom kole súťaže Šaliansky Maťko. 

 • Na Kudlovskej dobre, na Kudlovskej zdravo, ale aj veselo....

  Po polročnom snažení si Kudlovčania pripravili odmenu vo forme dobrej zábavy.  V piatok 31. januára 2014 dopoludnia dostali žiaci vyhodnotenie svojich študijných výsledkov – vysvedčenia.  Pochvala alebo účinné dohováranie ich isto čakali doma, no žiaci ZŠ Kudlovská v Humennom sa slávnostne oblečení vrátili popoludní do školy znova.  Malí školáci v maskách sa tešili na fašiangový karneval, ktorý im pripravili vychovávateľky ŠKD  a  žiaci  2. stupňa sa v školskej jedálni do večerných hodín bavili na plese, ktorý si zorganizovali v spolupráci so školským parlamentom.

 • 5. Kudlovský ples

  V mene organizátorov 5. Kudlovského plesu  veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o úspešný priebeh krásneho podujatia.

   

  Finančne  nás podporila Rada rodičov.

 • Dental alarm

  DENTAL ALARM je zábavný osvetový program zubnej hygieny pre deti. Zubná hliadka prišla preveriť, či si vieme správne umývať zúbky. Na obrovskom zdravom chrupe nám ukázali, ako si správne máme čistiť zúbky a dozvedeli sme sa zaujímavé informácie o ústnej hygiene. Nastalo veľké čistenie zúbkov, ktoré sa uskutočnilo vo forme prezentácie zameranej na zdravý chrup.

 • Oslobodenie Bardejova

  V sobotu 18. januára 2014 sa stretlo množstvo milovníkov vojenskej histórie na podujatí Oslobodenie Bardejova 1945 / 2014 a medzi nimi sme boli aj my, členovia turistických krúžkov  na našej škole. Obrovským zážitkom bolo vidieť naživo ukážky historických bojov a počuť  ten obrovský rachot striel. Táto rekonštrukcia sa odohrávala priamo v centre mesta na nádhernom Radničnom námestí.  Všetci ,, herci“ boli oblečení v originálnych dobových uniformách, boli tam skutočné historické vozidlá a bojová technika.  Stihli sme si pozrieť aj  prírodovedné múzeum a panorámu Bardejova sme obdivovali  z veže krásnej Baziliky svätého Egídia. Príjemne unavení, no plní nových zážitkov sme sa večer vrátili do Humenného.

 • Vianočná pohľadnica

  Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili  do obľúbenej výtvarnej súťaže  Vianočná pohľadnica, organizovanej MsKS v Humennom. Naše kudlovčatá na 1. a 2. stupni v krásnom predvianočnom čase zhotovovali na hodinách výtvarnej výchovy rozmanité pozdravy s využitím rôznych výtvarných techník. Vytvorili tak zbierku mimoriadne nápaditých a zaujímavých vianočných pozdravov, ktoré môžete vidieť na výstave  vo vstupnej hale MKS v Humennom. Dvaja žiaci našej školy boli ocenení sladkým balíčkom a hodnotnou poukážkou na nákup kníh. Z ocenenia sa tešili Viktoria Fedáková z 9. B triedy a Artur Kaššai z 5.A triedy. Našim úspešným žiakom srdečne blahoželáme.

 • 7.Kudlovský jarmok

  V pondelok 16. 12.2013 naša škola radostne privítala rodičov, starých rodičov, hostí, škôlkarov i bývalých žiakov na už 7. Kudlovskom jarmoku, ktorý sa stal doslova srdcovou záležitosťou všetkých žiakov i učiteľov.             

 • Zber papiera

  V októbri sa na našej škole konal každoročný zber papiera. V zbere sme vyhodnotili jednotlivcov aj triedne kolektívy. Tu sú víťazi:

  Jednotlivci-1.stupeň: Bibiána Capová z 2.B,  2.stupeň Daniela Strížová z 9.A.

 • Timravina studnička

  Timravina studnička je súťaž, ktorej cieľom je objavovať a starať sa o odborný rast recitátorských talentov a poskytovať priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby. Celoslovenské kolo sa koná  každoročne v Lučenci  a 22. november 2013 bol pre nášho šiestaka  Martina Mihaľova a jeho učiteľku Mgr. Annu Daňovú premiérou. A hoci nezískal ani jedno z prvých troch umiestnení, predsa Martinov prednes zaujal. Získal mimoriadnu Cenu riaditeľky Domu Matice slovenskej Ing. Aleny Rezkovej  a  z Lučenca si odniesol  obrovskú skúsenosť a odhodlanie pokračovať a zbierať ocenenia v ďalších recitačných súťažiach.

 • Zážitky trvalej hodnoty

  Cestovať nočným rýchlikom do Bratislavy, celý deň stráviť v našom hlavnom meste, navštíviť Národnú radu SR a k tomu byť komparzistami na natáčaní relácie Milujem Slovensko - nabitý program, no stojí za to ho absolvovať. Presvedčili sa o tom aj 28 ôsmaci zo ZŠ Kudlovskej, keď sa 7. novembra spolu s učiteľkami  Mgr. Annou Daňovou a Mgr. Alexandrou Šmajdovou vybrali na exkurziu nášho parlamentu.  Po prebdenej, no pre žiakov zaujímavej noci vo vlaku prišli v skorých ranných hodinách do Bratislavy. Počas cesty do Národnej rady sa zastavili aj pri Grasalkovičovom paláci. V NR SR  si mali možnosť prezrieť rokovaciu sálu a zvyšok známej budovy. Odborný výklad sprievodcu im oživil poslanec NR SR  Mgr. Anton Martvoň, PhD., ktorý im porozprával o svojej práci a povzbudil k tomu, že aj z nich raz môžu byť poslanci.

 • Poklady trinástej komnaty

  Na známosť sa všetkým dáva radostná a zvláštna správa, že sa v školskej knižnici za hrsť vedomostí podáva. Dňa 28.10.2013 sa na našej škole uskutočnila Rozprávková noc v školskej knižnici pre žiakov 1.stupňa. Podujatie sa začalo v školskej aule o 17:00 hod., kde kráľ Martin v kráľovstve pri Kudlovčanke oznámil svojmu ľudu, že sa stratila kráľovská kronika. Spôsobilo to iste aj to, že ľudia málo čítajú. Chcel sa na vlastné uši presvedčiť, čo vedia o knihách. Pripravil pre nich zaujímavé úlohy s hádankami o rozprávkach, pranostikách a porekadlách. Potom ako úlohy hravo zvládli zaviedol ich kráľ do 13. komnaty-knižnice. Tam úlohy plnili spolu s rodičmi,  kde si preveril ich zdatnosť. Nasledovala kráľovská tanečná zábava, na ktorej všetci hodovali čo hrdlo ráčilo. Po nej všetci dokázali svoju nebojácnosť hľadaním zlatých vajec a stavaním hradu z cukru. Bolo že to radosti, keď sa všetko podarilo. Udalosti zapísali do nájdenej kroniky. Ráno sa dobre najedli a práca mohla pokračovať.

 • Halloween

  Strašidlá, kúzla, rébusy, zdolávanie prekážok, duch školy, tajomné príbehy - to všetko a ešte viac patrilo k halloweenskej noci na Základnej škole Kudlovskej v Humennom. Členovia školského parlamentu pripravili pre svojich spolužiakov šiestakov všetko, čo neodmysliteľne patrí k  strašidelnej party.Stretnutie strašidiel a duchov otvorilo moc plnú čarovných tajomstiev. Postupne sa naši odvážlivci presúvali zákutiami chodby plnej nástrah do telocvične, kde ich čakal školský DJ s pozvaním na horúci tanečný parket. Neskôr malá chvíľa oddychu počas sledovania strašidelných príbehov sa stala predzvesťou pátrania po tajomnom duchovi školy, ktorý pripravil rôzne čáry-máry v chemickom laboratóriu. Po získaní síl, ktoré žiakom dodali sladké hallowenské mafiny  a iné dobroty, sa žiaci odvážne vydali zdolávať pripravené stanovištia. Pri svetle sviečok namaľovať čo najstrašidelnejšiu tvár, stvoriť múmiu z toaletného papiera, poskladať halloweenskú básničku z náhodných slov, rozoznať so zatvorenými očami pomocou chuťových pohárikov rôzne potraviny a vytvoriť erb školy bolo úlohou nebojácnych tímov. Príjemne unavení si naši šiestaci plní odvahy líhali na pripravené lôžka v telocvični školy, kde počúvali rozprávanie tajomných príbehov. Veľké poďakovanie patrí všetkým členom školského parlamentu za vzorne pripravenú a zvládnutú halloweenskú party. Už teraz sa tešíme na ďalšiu vydarenú akciu na ZŠ Kudlovskej.

 • Ročníkové práce z anglického jazyka

  Dňa 21.10.2013 sa žiaci troch tried 7.ročníka zúčastnili záverečných prezentácií svojich ročníkových prác z anglického jazyka. Žiaci si ešte v 6.ročníku mali možnosť vybrať z ponúknutých tém, ktoré korešpondovali s tematickými celkami v danom ročníku napr. Môj život, Obľúbené zvieratá, Jedlo a recepty, Rekordy a zaujímavosti sveta/Slovenska, Najkrajšia dovolenka a pod. Témy boli spracované formou power-pointových prezentácií a prezentované v anglickom jazyku. Žiaci sa na slávnostné prezentovanie v aule školy nesmierne tešili a náležite pripravili. Počiatočné obavy vystriedalo nadšenie a sebavedomé výstupy žiakov odzrkadlili nielen nadobudnuté vedomosti, ale podporili aj rozvoj ich prezentačných zručností. Navzájom si boli aj porotou a hodnotili aj štruktúru prezentácie, verbálne a neverbálne prejavy, sebaistotu a najčastejšie chyby pri prezentovaní v anglickom jazyku. Žiaci sa spolu so svojimi vyučujúcimi anglického jazyka zhodli, že takéto stretnutia sa budú aj naďalej  každoročne realizovať a prispejú k zdokonaľovaniu sa v anglickom jazyku aj prezentačných schopnostiach.

 • Tekvicová párty v 5.B

  Dňa 28. októbra sa v 5.B triede uskutočnila "Tekvicová párty". Deti spolu vyrezávali tekvice, vyrobili rôzne tekvicové postavičky, ktoré krásne vyzdobili. Vyzdobené tekvice vyhodnotila triedna učiteľka. Detskí víťazi dostali sladké odmeny a samozrejme si pochutili aj na sladkom pohostení. Tekvicová párty sa vydarila a už teraz sa tešia na ďalší rok.

 • V prednese sme jednotky

  Na utorok 22. októbra 2013 bude v dobrom spomínať nielen Annamária Misníková zo 7.B, ktorá v okresnom kole  recitácie pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička získala druhé miesto, ale aj žiak 6.B triedy Martin Mihaľov. Ten odbornej porote dokázal, že v prednese nemá konkurenciu a pre našu školu získal prvé miesto. Blahoželáme a prajeme mu veľa šťastia v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 22. novembra v Lučenci. 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
  Kudlovská 11, 066 01 Humenné
 • 057 775 2027

Fotogaléria