Navigácia

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 30.8.2015)
Taisia ANDIL (3.B)
Kristína KOCIKOVÁ (9.A)

Nedeľa 30. 8. 2015

Prajeme všetkým žiakom, učiteľom, zamestnancom i priateľom našej školy krásne letné dni.

NOVINKY

 • Galéria úspešných žiakov

  Galéria úspešných žiakov (nielen) z matematiky:

   http://1drv.ms/1FIUi6H

  RNDr. Jana Balážová

 • Poznaj svoje peniaze

  Chcete poznať svoje finančné možnosti? Chcete vedieť zvažovať možnosti a vedieť si z nich vybrať tu správnu? Chcete zvládnuť nástroje a prostriedky, ktoré vám pomôžu pri vstupe do reálneho sveta trhu práce? Chcete byť finančne nezávislí?

  Zaujímavé otázky, ktoré zaujali žiakov 9.b. v rámci finančnej gramotnosti. Preto sa zúčastnili pod vedením koordinátorky finančnej gramotnosti Ing. B. Ľubiščákovej elearningu POZNAJ SVOJE PENIAZE. Program výrazne podporuje rozvoj osobnosti, zodpovedné správanie, etické rozhodovanie a kritické myslenie. Rozvíja efektívne využívanie informačno-komunikačných technológií. Desiati najlepší absolventi získali certifikát.

 • Opäť náš Deň vedy a techniky na Kudlovskej

  Už po tretíkrát 5. júna 2015 zorganizovali učitelia prírodovedných predmetov na našej škole prehliadku toho čo sa naučili z fyziky, chémie, matematiky aj informatiky. Iniciátorky Ing. Beáta Ľubiščáková a RNDr. Jana Balážová v rámci predmetovej komisie prírodovedných predmetov tento rok vybrali nových hostí aj netradičné pokusy, ktoré predvádzali šikovní žiaci svojim spolužiakom.  

 • Fyzika & Matematika & Geografia

  Žiaci 5. a 6. ročníka sa v pondelok 8. júna 2015 stretli spoločne na zaujímavej aktivite, týkajúcej sa prírodovedných predmetov – fyziky a matematiky, ku ktorým sa pridala veda o Zemi - geografia. Vyučujúce Ing. B. Ľubiščáková, RNDr. J. Balážová a Mgr. A. Dudiaková hravou formou predstavili učivo.

 • Záverečné prezentácie angličtinárov na Kudlovskej

  Už sa stalo tradíciou, že sa piataci  na Kudlovskej škole chcú pochváliť svojim rodičom, starým rodičom a súrodencom tým, čo všetko sa naučili z anglického jazyka za celý školský rok. Výsledným produktom sú power-pointové  prezentácie na vybranú tému, ktorá korešponduje s tematickými celkami v danom ročníku. Tohto roku to boli témy o sebe, o rodine, o svojom voľnom čase, režim dňa, moje mesto, dedina, škola. Do prípravy prezentácii sa pustili s veľkým nasadením a elánom. Na utorok 24.6.2015 sa nesmierne tešili, no zároveň mali aj obavy ako to zvládnu . Nebolo to pre nich ľahké po prvýkrát stáť pred publikom a prezentovať niečo v cudzom jazyku. Ale aj tréma a drobné chybičky patria k tomu. Výsledkom ich úsilia boli veľmi zaujímavo a pútavo vytvorené a hlavne s malou dušičkou prezentované pred veľkým publikom záverečné prezentácie. Odmenou za ich celoročné úsilie bol veľký potlesk a slova chvály. Úsmev na tvárach našich žiakov ich posúval ďalej a dodával viac sebaistoty a sebavedomia pri nadobudnutých vedomostiach, jazykových a prezenčných zručnostiach. Aj takáto metóda výučby anglického jazyka je skvelou spätnou väzbou a prispieva k zlepšeniu komunikácie, vystupovaniu na verejnosti a hlavne motivuje žiakov učiť sa anglický jazyk. Aj my vyučujúce  anglického jazyka chceme pochváliť našich piatačikov za ich celoročné úsilie, za ich výborné výkony a za ich zlepšujúcu sa angličtinu, a pevne veríme, že v takomto duchu  budeme pokračovať aj v ďalších ročníkoch. A keďže je pred nami koniec školského roka, prajeme všetkým žiakom úspešné ukončenie školského roka, pekné prázdniny a opätovné stretnutie v školských laviciach v septembri.

 • A čo bolo ďalej?

  Takto znela téma súťaže Dňa  ľudovej rozprávky, do ktorej sa zapojila pani učiteľka Daňová s piatakmi. Súťaž zorganizovala Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne. Počas marca prečítali na hodinách literatúry desať ľudových rozprávok zo súťažného zoznamu a ich úlohou bolo vymyslieť vtipné pokračovanie rozprávok a pripraviť svojim obľúbeným hrdinom nečakané prekvapenia. Do súťaže poslali 20 prác a  z celkového počtu 1298 súťažných rozprávok sa naša žiačka Janka  Partiková z 5.b dostala medzi troch najlepších z celého Slovenska. Skvelý úspech a my srdečne blahoželáme! Jej pokračovanie Zlatovlásky porotu v Trenčíne zaujalo a Janka sa už môže tešiť z knihy od známej slovenskej spisovateľky Gabriely Futovej. Piataci s pani učiteľkou získali v danej súťaži ešte jedno prvenstvo -  poslali rozmerovo najväčšiu obálku. Bližšie informácie o súťaži, výsledkovú listinu a fotky si môžete pozrieť na:

 • Olympijský festival

  Dňa 1.6. 2015 oslávili deti Základnej školy Kudlovská v Humennom svoj veľký deň formou olympijského festivalu, ktorý bol vyhlásený Slovenským olympijským výborom v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Združením miest a obcí Slovenska, samosprávnymi krajmi a so Slovenskou asociáciou športu na školách pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho.

 • Cesta za poznaním

  Nie je ničím výnimočným, že sa žiaci našej školy na 1.stupni v rámci regionálnej výchovy pravidelne zúčastňujú na exkurziách, kde prostredníctvom  zážitkového učenia získavajú nové poznatky a dozvedajú sa zaujímavosti z rôznych oblastí života.

  Dňa 25.05.2015 sa žiaci 3.A, 3.B a 4.A triedy vybrali na Morské oko, v minulosti nazývané Veľké Vihorlatské jazero, ktoré je najväčšie jazero vo Vihorlatských vrchoch, tretie najväčšie prírodné jazero na Slovensku po Štrbskom plese a Veľkom Hincovom plese vo Vysokých Tatrách. Jedno z najkrajších zátiší na Slovensku, ktoré si zachovalo romantiku a prirodzený pôvab. Hneď po príchode k jazeru žiaci sledovali húfy rýb, ktoré ich veľmi zaujali. Morské oko je veľkou prírodnou zvláštnosťou slovenskej prírody, preto si ho žiaci bez najmenších problémov prešli dookola. Na ochranu prírodných hodnôt a krás bolo jazero spolu s okolitými lesmi v roku 1984 vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu, v súčasnosti je to národná prírodná rezervácia, aj tieto informácie si mohli prečítať na informačných tabuliach. Po zážitkovom učení nasledoval zážitok z nakupovania v  nákupnom centre Zemplín. S prázdnymi peňaženkami, ale s hlavami plnými nových poznatkov sa spokojne vracali domov s vedomím, že poznali ďalší kúsok našej krásnej vlasti.

 • Country bál

  Začiatkom júna pripravili v poradí už 2. Country bál na našej škole pani učiteľky Škerlíková a Janošová, a žiaci, ktorí cestovali v rámci projektu Comenius. Dievčatá a chlapci v tradičnom country oblečení zapĺňali krásne vyzdobenú školskú jedáleň. V to poobedie to nebola klasická školská jedáleň na ktorú sme zvyknutí, ale farebne zladený priestor s blikajúcimi lampiónmi a sviečkami na stoloch.

 • Kyberšikana

  Kyberšikanovanie – pojem čoraz známejší medzi nami žiakmi, študentmi. Ide o šikanovanie pomocou informačných a komunikačných technológií, predovšetkým prostredníctvom internetu a mobilných telefónov.

   

  Na ZŠ Kudlovskej sa venujeme aj tejto téme, aby poučili svojich žiakov o možných nástrahách, dôsledkoch a spôsoboch šírenia tohto neduhu. Vyučujúce anglického jazyka Mgr. Škerlíková a Mgr. Janošová v rámci aktivít projektu Comenius pozvali PhDr. Annu Čopákovú z obvodného oddelenia PZ v Humennom, s ktorou spolupracujú na veľmi dobrej úrovni už dlhší čas, aby priblížila a ozrejmila žiakom túto problematiku dnešných čias.

 • Bibliotéka

  Tradične  ako každý rok ani v tomto školskom roku sa nezabudlo na našu milú tradíciu a uskutočnila sa literárno-výtvarná súťaž s názvom BIBLIOTÉKA, kde išlo o spojenie literárneho a výtvarného umenia. Niektorí žiaci interpretovali knihu podľa vlastného výberu a iní dotvárali k literárnemu dielu krásne ilustrácie.

 • S Andym na tričku

  V utorok 26.mája sme na výtvarnej výchove nesedeli v laviciach, ale s pani učiteľkami Brečkovou a Daňovou sme išli do Medzilaboriec.Prečo práve Medzilaborce? Nachádza sa tam Galéria moderného umenia Andyho Warholu. Formou zážitkového učenia sme my, siedmaci, spoznávali moderný umelecký smer pop-art, ktorého predstaviteľom je umelec s koreňmi z Mikovej.

 • Ako sa stať podnikateľom

       V stredu 27. mája 2015 sa žiaci našej 9.A triedy v sprievode pani učiteliek Mgr. Daňovej a Ing. Pošíkovej zúčastnili exkurzie vo veľkosklade potravín a drogérie spoločnosti GVP s.r.o. v Humennom.

     Po príchode nás privítali a previedli areálom firmy. Najprv nám ukázali sklad s mäsovými výrobkami, potom sme išli do skladu s mliečnymi výrobkami a nakoniec sme zavítali do hlavného skladu s ostatnými potravinami, ktoré boli rozdelené do sektorov. Porozprávali nám o svojej práci a zistili sme, ako to tam funguje. Boli sme v Gastro sklade a nakoniec sme sa dostali aj do priestorov mäsovýroby. Museli sme si obliecť jednorazové plášte, čiapky a návleky na topánky. Previedli nás po priestoroch a prichystali nám príjemné pohostenie.

 • Stop strachu z odpadu

  Nie je jednoduché naučiť mladých ľudí separovať odpad, pretože vždy sa do popredia zo strany žiakov dostáva tvrdenie: „Veď aj tak odpad končí zakopaný v Mysline.“ Tento závažný problém zaujímavým spôsobom vyriešila Zelená škola so žiakmi  9. ročníka ZŠ Kudlovskej návštevou Technických služieb mesta Humenné, kde sa sami presvedčili, že ich tvrdenie bolo mylné. Žiaci si viac uvedomili všeobecne známy fakt, že sa separujú 4 druhy odpadu, a to plast, papier, sklo, batérie.

 • Project Comenius - Rakúsko

  Rakúsko – krajina s bohatou históriou, prekrásnou prírodou, množstvom zaujímavých miest, ale hlavne poslednou hostiteľskou krajinou projektu Comenius. Pre nórskych, talianskych, portugalských, španielskych a slovenských žiakov a učiteľov zo ZŠ Kudlovskej pripravili bohatý program trvajúci päť krásnych májových dní.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
  Kudlovská 11, 066 01 Humenné
 • 057 775 2027

Fotogaléria