Navigácia

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 29.11.2015)
Vratko KUCER (4.B)

Nedeľa 29. 11. 2015

        Vážení rodičia!

Pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 2.decembra 2015. Čas a forma podľa pokynov triednych učiteľov.

Vaša účasť je potrebná!

 

PROJEKT COMENIUS :-)

 

Paulina shared a video with you!
 

 

Milí žiaci!

Školský rok sa prehupol do októbra  a ten je aj mesiacom školských knižníc. Špeciálne práve teraz Vás  pozývame do našej školskej knižnice. Tá je otvorená pre všetkých každý utorok od trinástej do štrnástej hodiny a službu v knižnici majú podľa rozpisu pani učiteľky Saloková a Daňová. Radi by sme Vás nakazili čítaním a naším snom je, aby kniha bola Vaším spoločníkom a priateľom.

Tešíme sa na Vás v utorok!

                                                                                           p.uč. Saloková a Daňová

NOVINKY

 • Strašidelný piatok

  Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať členom i nečlenom žiackeho parlamentu, ktorí pre nás, tretiakov, pripravili krásne strašidelný piatkový večer.

  Cesta po škole v úplnej tme bez baterky, len s mapou v ruke, prekonávanie prekážok, zdolávanie strašidelných úloh, hrad z cukru, hľadanie prsteňa medzi uvarenými zemiakmi, maľovanie na tváre pani učiteliek, kŕmenie jogurtom spolužiaka so zatvorenými očami, múmie v toaletnom papieri ... sú len zlomky z toho, čo sme zažili.

 • Ušiačik

  Na Základnej škole Kudlovskej v Humennom sa pasovačka piatačikov za členov veľkej rodiny žiakov druhého  stupňa, už stala tradíciou. V piatok popoludní , v telocvični školy čakalo na našich ušiačikov veľa zábavy, tanca, piesní, súťaží, cesta odvahy a veľká  pasovačka. Aby na to všetko neboli naši piataci sami, tak ich prišli podporiť ich rodičia, súrodenci, triedna učiteľka a samozrejme žiacky parlament.

 • Rastie nám z nej spisovateľka?

  To, že Júlia Buraľová rada číta, je pre jej najbližších a pre jej spolužiakov a učiteľov známa vec. No šikovná ôsmačka aj rada píše. V septembri vyhlásila redakcia Denníka N súťaž pre žiakov základných škôl  Privítajme utečencov a povedzte im niečo o Slovensku. Júlia zaujímavo stvárnila tému Príbeh emigranta. Jej práca s názvom V úlohe rodičov  porotu zaujala a tým sa dostala medzi najlepšie texty. Víťazné  práce  redakcia uverejnila  v novinách a na webe www.dennikn.sk.

 • Najkrajšia záložka do knihy

  V septembri žiaci druhého stupňa prezentovali na hodinách literatúry svoju obľúbenú knihu a na hodinách výtvarnej výchovy pripravovali záložky na tému Moja prázdninová kniha / Môj obľúbený hrdina. Priebežne s projektom k  Medzinárodnému dňu školských knižníc  zorganizovala p. uč. Brečková  na druhom stupni minisúťaž o najkrajšiu záložku. Žiaci v každej triede vybrali najkrajšiu záložku, tie najkrajšie a tie, ktoré súťažili o prvenstvo,  si žiaci mohli pozrieť a ešte stále ich môžu vidieť na nástenke vedľa kabinetu p. zástupkyne Ročkaiovej. Žiacka porota zostavená z dvojíc z každej triedy vybrala minulý piatok tie najkrajšie. A tu sú výsledky: na 3. mieste sa umiestnila Natália Orlejová z 8.b, na druhom mieste skončila Janka Partiková zo 6.b  a najkrajšiu záložku vytvorila Hanka Zelinková z 5.a.

 • Kniha je najkrajší dar

  Medzinárodný deň školských knižníc 26.októbra oslávila naša knižnica akciou s názvom Kniha je najkrajší dar, pretože vždy ostane s tebou. Organizátorky p.uč. Saloková a p.uč. Daňová  sa v projekte, ktorý každoročne vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica, zamerali predovšetkým na zvyšovanie čitateľskej kultúry žiakov  pomocou rôznorodých aktivít a činností v školskej knižnici aj na celej  škole s cieľom prispieť k rozvoju čitateľských zručností  a zároveň  podporiť kladný vzťah k materinskému jazyku. Snahou učiteliek bolo zapojiť všetky deti školy do čítania a načrieť tak do nevyčerpateľnej studnice krásnych príbehov a fantázie, ktoré oslovia malých i veľkých čitateľov, a tak prispejú k rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti.

 • Deň zdravej výživy

  Jablko – také obyčajné slovo, s ktorým sa stretávame už v rannom veku. Sladké, voňavé, šťavnaté... Jablko je jedno z najzdravších druhov ovocia. Patrí medzi prvé ovocie, z ktorého mamičky strúhajú kašičku malým detičkám. Už malé dieťa vie, že jablko skvelo chutí a cíti, že je zdravé. Vie tiež, že je guľaté, červené, zelené alebo žlté ako slniečko.

 • Misie na našej škole

  V dňoch 19.-27. 9. 2015 sa v našom meste v troch rímskokatolíckych farnostiach konali ľudové misie, ktoré prebiehali pod patronátom otcov redemptoristov a kapucínov. V rámci misií okrem misijného pôsobenia v samotných farnostiach prebiehali aj evanjelizačné programy pre žiakov humenských  základných a stredných škôl.

 • Galéria úspešných žiakov

  Galéria úspešných žiakov (nielen) z matematiky:

   http://1drv.ms/1FIUi6H

  RNDr. Jana Balážová

 • Poznaj svoje peniaze

  Chcete poznať svoje finančné možnosti? Chcete vedieť zvažovať možnosti a vedieť si z nich vybrať tu správnu? Chcete zvládnuť nástroje a prostriedky, ktoré vám pomôžu pri vstupe do reálneho sveta trhu práce? Chcete byť finančne nezávislí?

  Zaujímavé otázky, ktoré zaujali žiakov 9.b. v rámci finančnej gramotnosti. Preto sa zúčastnili pod vedením koordinátorky finančnej gramotnosti Ing. B. Ľubiščákovej elearningu POZNAJ SVOJE PENIAZE. Program výrazne podporuje rozvoj osobnosti, zodpovedné správanie, etické rozhodovanie a kritické myslenie. Rozvíja efektívne využívanie informačno-komunikačných technológií. Desiati najlepší absolventi získali certifikát.

 • Opäť náš Deň vedy a techniky na Kudlovskej

  Už po tretíkrát 5. júna 2015 zorganizovali učitelia prírodovedných predmetov na našej škole prehliadku toho čo sa naučili z fyziky, chémie, matematiky aj informatiky. Iniciátorky Ing. Beáta Ľubiščáková a RNDr. Jana Balážová v rámci predmetovej komisie prírodovedných predmetov tento rok vybrali nových hostí aj netradičné pokusy, ktoré predvádzali šikovní žiaci svojim spolužiakom.  

 • Fyzika & Matematika & Geografia

  Žiaci 5. a 6. ročníka sa v pondelok 8. júna 2015 stretli spoločne na zaujímavej aktivite, týkajúcej sa prírodovedných predmetov – fyziky a matematiky, ku ktorým sa pridala veda o Zemi - geografia. Vyučujúce Ing. B. Ľubiščáková, RNDr. J. Balážová a Mgr. A. Dudiaková hravou formou predstavili učivo.

 • Záverečné prezentácie angličtinárov na Kudlovskej

  Už sa stalo tradíciou, že sa piataci  na Kudlovskej škole chcú pochváliť svojim rodičom, starým rodičom a súrodencom tým, čo všetko sa naučili z anglického jazyka za celý školský rok. Výsledným produktom sú power-pointové  prezentácie na vybranú tému, ktorá korešponduje s tematickými celkami v danom ročníku. Tohto roku to boli témy o sebe, o rodine, o svojom voľnom čase, režim dňa, moje mesto, dedina, škola. Do prípravy prezentácii sa pustili s veľkým nasadením a elánom. Na utorok 24.6.2015 sa nesmierne tešili, no zároveň mali aj obavy ako to zvládnu . Nebolo to pre nich ľahké po prvýkrát stáť pred publikom a prezentovať niečo v cudzom jazyku. Ale aj tréma a drobné chybičky patria k tomu. Výsledkom ich úsilia boli veľmi zaujímavo a pútavo vytvorené a hlavne s malou dušičkou prezentované pred veľkým publikom záverečné prezentácie. Odmenou za ich celoročné úsilie bol veľký potlesk a slova chvály. Úsmev na tvárach našich žiakov ich posúval ďalej a dodával viac sebaistoty a sebavedomia pri nadobudnutých vedomostiach, jazykových a prezenčných zručnostiach. Aj takáto metóda výučby anglického jazyka je skvelou spätnou väzbou a prispieva k zlepšeniu komunikácie, vystupovaniu na verejnosti a hlavne motivuje žiakov učiť sa anglický jazyk. Aj my vyučujúce  anglického jazyka chceme pochváliť našich piatačikov za ich celoročné úsilie, za ich výborné výkony a za ich zlepšujúcu sa angličtinu, a pevne veríme, že v takomto duchu  budeme pokračovať aj v ďalších ročníkoch. A keďže je pred nami koniec školského roka, prajeme všetkým žiakom úspešné ukončenie školského roka, pekné prázdniny a opätovné stretnutie v školských laviciach v septembri.

 • A čo bolo ďalej?

  Takto znela téma súťaže Dňa  ľudovej rozprávky, do ktorej sa zapojila pani učiteľka Daňová s piatakmi. Súťaž zorganizovala Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne. Počas marca prečítali na hodinách literatúry desať ľudových rozprávok zo súťažného zoznamu a ich úlohou bolo vymyslieť vtipné pokračovanie rozprávok a pripraviť svojim obľúbeným hrdinom nečakané prekvapenia. Do súťaže poslali 20 prác a  z celkového počtu 1298 súťažných rozprávok sa naša žiačka Janka  Partiková z 5.b dostala medzi troch najlepších z celého Slovenska. Skvelý úspech a my srdečne blahoželáme! Jej pokračovanie Zlatovlásky porotu v Trenčíne zaujalo a Janka sa už môže tešiť z knihy od známej slovenskej spisovateľky Gabriely Futovej. Piataci s pani učiteľkou získali v danej súťaži ešte jedno prvenstvo -  poslali rozmerovo najväčšiu obálku. Bližšie informácie o súťaži, výsledkovú listinu a fotky si môžete pozrieť na:

 • Olympijský festival

  Dňa 1.6. 2015 oslávili deti Základnej školy Kudlovská v Humennom svoj veľký deň formou olympijského festivalu, ktorý bol vyhlásený Slovenským olympijským výborom v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Združením miest a obcí Slovenska, samosprávnymi krajmi a so Slovenskou asociáciou športu na školách pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho.

 • Cesta za poznaním

  Nie je ničím výnimočným, že sa žiaci našej školy na 1.stupni v rámci regionálnej výchovy pravidelne zúčastňujú na exkurziách, kde prostredníctvom  zážitkového učenia získavajú nové poznatky a dozvedajú sa zaujímavosti z rôznych oblastí života.

  Dňa 25.05.2015 sa žiaci 3.A, 3.B a 4.A triedy vybrali na Morské oko, v minulosti nazývané Veľké Vihorlatské jazero, ktoré je najväčšie jazero vo Vihorlatských vrchoch, tretie najväčšie prírodné jazero na Slovensku po Štrbskom plese a Veľkom Hincovom plese vo Vysokých Tatrách. Jedno z najkrajších zátiší na Slovensku, ktoré si zachovalo romantiku a prirodzený pôvab. Hneď po príchode k jazeru žiaci sledovali húfy rýb, ktoré ich veľmi zaujali. Morské oko je veľkou prírodnou zvláštnosťou slovenskej prírody, preto si ho žiaci bez najmenších problémov prešli dookola. Na ochranu prírodných hodnôt a krás bolo jazero spolu s okolitými lesmi v roku 1984 vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu, v súčasnosti je to národná prírodná rezervácia, aj tieto informácie si mohli prečítať na informačných tabuliach. Po zážitkovom učení nasledoval zážitok z nakupovania v  nákupnom centre Zemplín. S prázdnymi peňaženkami, ale s hlavami plnými nových poznatkov sa spokojne vracali domov s vedomím, že poznali ďalší kúsok našej krásnej vlasti.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
  Kudlovská 11, 066 01 Humenné
 • 057 775 2027

Fotogaléria